Bizidee Awards 2019

Persmededeling 7 februari 2019: Janssen Pharmaceutica wint als eerste chemie- en farmabedrijf de Factory of the Future Award

Persmededeling                   
7 februari 2019

 

Janssen Pharmaceutica wint als eerste chemie- en farmabedrijf
de Factory of the Future Award

Brussel, 7 februari 2019 – Janssen Geel, de chemische productiesite van het internationale farmabedrijf Johnson & Johnson, heeft gisteravond de Factory of the Future Award ontvangen uit handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Twee op de drie van de synthetische werkzame bestanddelen van alle geneesmiddelen van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson worden in Geel gemaakt. De productiesite speelt op die manier een strategische rol in de wereldwijde lancering van nieuwe medicijnen.

Janssen Geel mag zich voortaan een ‘Fabriek van de toekomst’ noemen. Het is voor de eerste keer dat een onderneming uit de chemie- en farmasector die prijs krijgt toegekend. De Factory of the Future Awards zijn een initiatief van technologiefederatie Agoria en het technologische innovatiecentrum Sirris, in samenwerking met essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, en Catalisti, de innovatiecluster voor chemie en kunststoffen. Ook Centexbel, Fedustria Vlaanderen, Fevia Vlaanderen en Flanders’ FOOD zijn partners.

Bij de opstart in maart 1975 was het de ambitie van Dr. Paul Janssen om van Janssen Geel de beste van alle chemische productiesites van het internationale farmaconcern Johnson & Johnson (J&J) te maken. Ruim veertig jaar later is het hoogtechnologische productiecentrum uitgegroeid tot het belangrijkste lanceringsplatform van nieuwe Janssen-geneesmiddelen voor de wereldmarkt. Het is een van de meest vooruitstrevende en succesvolle productiecentra van actieve chemische stoffen voor geneesmiddelen ter wereld en een onmisbare schakel in het wereldwijde productienetwerk van J&J, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld met meer dan 40.000 medewerkers, waarvan 5.200 in België.

Marc Verbruggen, General Manager Janssen Geel: “Deze prijs is een mooie erkenning voor de manier waarop we de innovatiedrang van stichter Paul Janssen dag na dag in de praktijk proberen te brengen. Jaar na jaar investeren we miljoenen euro’s om met de chemische productiesite in Geel toonaangevend te blijven op het vlak van nieuwe technologieën en productiemethodes. Twee aspecten zijn daarbij cruciaal: open innovatie en een mensgerichte aanpak. Dat betekent samenwerken met de R&D-afdeling van Janssen Pharmaceutica in Beerse, maar ook met andere bedrijven en universiteiten. We testen ook vernieuwende organisatievormen uit waarbij zelfsturende projectteams, wars van alle hiërarchie, een brede verantwoordelijkheid krijgen. Met de actieve farmaceutische ingrediënten die we hier maken, bereiken we 100 patiënten per seconde en dat willen we vooral duurzaam doen.”

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Janssen Geel is de perfecte illustratie van de manier waarop de chemie- en farmasector in Vlaanderen wereldtop is op het vlak van productie. Enerzijds levert de chemie de cruciale bouwstenen voor geneesmiddelen en eindproducten in heel wat andere sectoren, zoals elektronica, transport, textiel of voeding. Dan moet je topkwaliteit leveren. Anderzijds beschikken we door de concentratie aan kennis en expertise over heel wat zogenaamde lead plants, zoals Janssen Geel, die toonaangevend zijn binnen hun internationale groep. Duurzaamheid, digitalisering, innovatie en doordacht omspringen met energie en materialen zijn dan ook sleutelbegrippen in onze industrie.”

Janssen Geel bouwt intussen verder aan de fabriek van de toekomst. De voorbije jaren vond in Geel de grootste investering ooit plaats van J&J in België, in totaal 130 miljoen euro, met de bouw van de nieuwe Chemical Development Pilot Plant (CDPP). Dit versterkt de strategische positie van de productiesite in de aanmaak van werkzame bestanddelen voor de lancering van nieuwe geneesmiddelen. Een voorbeeld van open innovatie voor meer duurzaamheid is ook de samenwerking met InOpSys, een start-up opgericht met de steun van speerpuntcluster Catalisti. Hierdoor worden complexe afvalstromen uit het productieproces optimaal gerecycleerd waarbij de zinkfracties gerecupereerd worden en als grondstof dienen voor zinkverwerker Nyrstar. Zo breng Janssen Geel de circulaire economie in de praktijk.

 

Bizidee Awards 2019

Job opportunity at Arteco

Arteco develops and manufactures quality antifreeze coolants and heat transfer fluids for automotive and industrial applications. They offer innovative, competitive and efficient aqueous solutions to provide optimised thermal heat transfer and corrosion protection for your cooling system.

For their division in Ghent, Arteco is looking for a product marketing manager and a development chemist.

See the full job description for more information:

https://www.arteco-coolants.com/en/careers/product-marketing-manager

https://www.arteco-coolants.com/en/careers/development-chemist

Bizidee Awards 2019

New EU project “PUReSmart” coordinated by Recticel wants to make a circular product from PU!

PolyUrethane Recycling towards a Smart Circular Economy

The PUReSmart project, coordinated by the Belgian company Recticel, was launched on 1 January 2019 for a duration of four years. It is supported by EUR 6 million in funding from the European Union Horizon 2020 Research and Innovation Programme. The PUReSmart collaborative consortium gathers nine partners from six different countries and seeks ways of transitioning from the current linear lifecycle of polyurethane (PU) products to a circular economy model.

Thermoset PU products such as flexible and rigid foams are long-lasting, durable and useful in many different applications. They are among the six most important plastic materials produced worldwide and promote comfort and safety in daily life. Compared with thermoplastic materials, recycling thermoset PU is a much more challenging process. The PUReSmart project will explore new methods, technologies and approaches in order to overcome these challenges and transform PU into a true circular material.

PUReSmart targets the recovery of over 90% of end-of-life PU with the goal of converting it into valuable inputs for new and known products. The project consortium will develop smart sorting technologies to separate a diverse range of PU materials into dedicated feedstocks. These feedstocks will be broken down into their basic components as inputs for existing PU products, and as raw materials for a newly designed polymer that merges the durability of thermosets with the circularity of thermoplastics.

The PUReSmart consortium is an end-to-end collaboration spanning the entire polyurethane reprocessing value chain, and comprises both industrial players and dedicated research partners.

Recticel NV (Belgium), the coordinator of the project, is a large-scale manufacturer of polyurethane products used in several markets. The firm leads the initiative to shift from a linear to a circular PU economy, thus preserving valuable raw materials.

Covestro Deutschland AG (Germany), a world-leading manufacturer of high-tech polymer materials, is strongly committed to further developing the pathways to recovering basic PU building blocks.

BT-Wolfgang Binder GmbH (Austria), with its Redwave trademark, offers expertise in the sensor-based smart sorting of end-of-life materials, through which waste streams can be graded into valuable fractions.

WeylChem InnoTec GmbH (Germany) is a well-reputed contract development and custom synthesis company that will develop brand-new building blocks for PU and, within the WeylChem Group of companies, scale up capabilities for these new chemicals.

Ecoinnovazione SRL (Italy), a research and consultancy firm in the field of lifecycle sustainability assessment, will develop sustainable assessment and strategies with a lifecycle approach that takes social impact into account.

Ghent University (Belgium) is at the heart of the breakthrough in the development of new molecules for recyclable materials that must be adapted to polyurethane chemistries.

KU Leuven (Belgium) has a long history in catalysis expertise and will play a crucial role in developing routes to break down thermoset materials and recuperate their basic components.

Universidad De Castilla – La Mancha (Spain) will support the project with its experience in recycling thermoset PU and its capabilities in scaling up chemical processes.

Ayming (France) will provide project management support and guide internal and external communication initiatives with the goal of maximising the results and outcomes of the project.

Acknowledgement
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 814543.

Contact information:
Bart Wallaeys (Recticel), Project Coordinator: wallaeys.bart@recticel.com. Tel: +32 93 68 95 00; Recticel NV, Damstraat 2 – B-9230 Wetteren, Belgium

Maud Bossard (Ayming), Project Management Officer: mbossard@ayming.com. Tel: +33 4 72 35 51 15

Bizidee Awards 2019

Persmededeling Catalisti Jaarevent 2018

Persmededeling                                      

11 december 2018

 

Catalisti blikt terug op een succesvol tweede jaar als Speerpuntcluster voor Chemie en Kunststoffen

Antwerpen – 11 december 2018 – Exact 2 jaar geleden was de officiële start van de allereerste speerpuntcluster, de cluster voor chemie en kunststoffen, een feit onder de naam Catalisti. Catalisti stimuleert strategische samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid om de economische impact van duurzame innovatie te doen stijgen. Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan is samenwerking via een open innovatieprincipe immers cruciaal. Enkel op deze manier is het mogelijk om de sterke positie van de chemie- en kunststofsector in Vlaanderen ook in de toekomst te vrijwaren en om de sector op wereldniveau een toonbeeld te laten zijn van de  transitie naar duurzame chemie.

Jan Van Havenbergh, managing director Catalisti: “De chemie- en kunststofsector van vandaag, zal niet die van morgen zijn. Daarom is het belangrijk om te blijven inzetten op innovatieve samenwerkingen tussen de verschillende actoren, zelfs over de sectoren heen. Bovendien is de ontwikkeling van een lange termijnvisie gesteund vanuit de industrie onontbeerlijk om deze transitie te realiseren. ”

 

Samenwerking als sleutel tot succes

De Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen is een triple helix partnerschap tussen de Vlaamse industrie, de Vlaamse overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Binnen Catalisti is samenwerking de sleutel tot succes. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling. Uit ervaring is gebleken dat werken volgens het principe van open innovatie resultaten oplevert en een hefboomeffect creëert.  En dat bewijst Catalisti nogmaals met de resultaten van haar tweede werkingsjaar: Niet minder dan 7 innovatieprojecten zijn opgestart. Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 16,2 miljoen euro in Catalisti. Hiervan ging 10,1 miljoen euro als subsidies naar de Vlaamse kennisinstellingen (5,9 miljoen euro) en Vlaamse industrie (4,2 miljoen euro). Catalisti zet hierbij ook sterk in op het betrekken van KMO’s. Niet minder dan 36% van de bedrijfssubsidies ging naar KMO’s.

Deze investering van 16,2 miljoen euro leverde een geschatte economische meerwaarde op van meer dan 227 miljoen euro, waaronder bijna 1000 bijkomende jobcreaties en 133 miljoen euro aan nieuwe investeringen in Vlaanderen. Dit wil zeggen dat Catalisti met zijn werking een economisch hefboomeffect van 22 realiseert. Een trend die Catalisti de komende jaren wil verderzetten en zelfs nog wil versterken.

Bizidee Awards 2019

AppliSurfExecution 

Screening the Application potential of a yeast-based bioSURFactant portfolio

Surfactants are performance molecules that intervene in nearly every product and aspect of human daily life with a global turnover of $ 31 billion in 2016. Despite the efforts to move towards a bio-based economy, only 4 % of the surfactant market is 100 % bio-based (e.g. APGs and MESs). An even smaller part (<0.1 %) of the market is not only 100 % bio-based, but also produced through biological processes, such as microbial, plant-based and/or enzymatic processes. Although a lot of companies are striving towards such sustainable solutions, current limitations blocking valorisation of such technologies can be mainly defined as 1. higher production costs and 2. limited structural variability and thus a lack of physicochemical (and biological) properties.

In AppliSurf a combination of genetic modification, fermentation development/optimization and green chemistry will be applied to enable commercial production at an acceptable cost of an innovative and broad portfolio of biosurfactant structures. The unique properties of these ‘new-to-market’ biosurfactants will be identified by high throughput screening for industrially relevant properties (foaming, emulsification, wetting, gelling, antimicrobial properties, etc.). Subsequent structure-function modeling of this family of compounds will enable the prediction of the properties of compounds not included in the screen. The latter will maximize the output of the project, also after the projects’ end. Scale-up of the optimized production processes will generate samples for in-house evaluation by the interested industrial members of the user group.

JOIN the Industry User Group of this project

The project partners are looking for companies that wish to be involved in the user group of this VIS project. The user group is open to all interested companies, including companies established outside the Flemish region. Interested companies can contact Catalisti (info@catalisti.be)

Project type: VIS
Approved on: 01/10/2017
Duration: August 2018 – July 2022
Total project budget: EUR 624.827
Subsidy: EUR 499.853
Partners:     

 

Bizidee Awards 2019

Concurrentiekracht, duurzaamheid en talent staan centraal in verkiezingsmemorandum essenscia

Vlaamse partijvoorzitters in debat over toekomst van de chemie en life sciences

Brussel, 14 november 2018 – Chemie en life sciences: dé formule voor meer welvaart en meer welzijn. Onder die titel heeft essenscia gisteravond haar memorandum voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019 voorgesteld. Drie basisprincipes zijn daarbij essentieel: competitiviteit, duurzaamheid en talent. Want hoe sterker de internationale concurrentiepositie, hoe meer innovaties voor een betere wereld, hoe meer jobs voor jong talent. Op het jaarevent van essenscia vlaanderen gingen de partijvoorzitters van de vijf grootste fracties in het Vlaams parlement met elkaar in debat over energie, logistiek, circulaire economie, innovatie en onderwijs; stuk voor stuk cruciale thema’s voor de chemie en farma.

Wouter Beke (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Yasmine Kherbache (sp.a), als vervangster voor John Crombez. Deze vijf politieke kopstukken gingen gisteravond in Antwerpen in debat over de toekomst van de chemie en farma in Vlaanderen. De inhoudelijke leidraad werd gevormd door de 90 sectorspecifieke beleidsvoorstellen uit het verkiezingsmemorandum van essenscia.

Zo pleit essenscia voor een robuust energiemodel waarbij de bevoorradingszekerheid, de betaalbaarheid en de milieudoelstellingen in evenwicht zijn. De chemie en life sciences vraagt ook een meer klantgericht infrastructuurbeheer voor meer goederentransport via pijpleiding en binnenvaart en een verdubbeling van het spoorvervoer. Voor de klimaatuitdaging is een globale aanpak nodig waarbij de industrie in Vlaanderen alle kansen krijgt om duurzame innovaties te ontwikkelen voor het gebruik van CO2 als grondstof, de waterstofeconomie en duurzame groene warmte. Voor een succesvolle omschakeling naar een circulaire economie moet de recyclagegraad van kunststoffen omhoog, bijvoorbeeld via chemische recyclage.

Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is wellicht het aantrekken van talent. Nog te weinig jongeren kiezen voor technische of wetenschappelijke studies. Meer inzetten op STEM (Science, Technologie, Engineering, Mathematics) en de uitbreiding van duaal leren naar het hoger onderwijs is daarom nodig. Om het nijpend tekort aan vakleerkrachten aan te pakken vraagt de chemie- en farmasector om een eenvoudig systeem uit te werken waarbij ervaren medewerkers uit de industrie hun kennis kunnen delen voor de klas. Een gespecialiseerd opleidingscentrum voor de farma kan een bijkomende troef zijn om meer investeringen aan te trekken.

Tot slot vraagt essenscia meer innovatiesteun voor risicovolle piloot- en demoprojecten om beloftevol onderzoek op te schalen naar industriële productie. De sector is ook vragende partij voor een doorgedreven innovatiefocus op duurzame chemie en kunststoffen aan de universiteiten en onderzoekscentra, afgestemd op maatschappelijke uitdagingen zoals de circulaire economie en koolstofvriendelijke energie en grondstoffen. Door hier jaarlijks 25 miljoen euro in te investeren, voor minstens 15 jaar, kan Vlaanderen uitgroeien tot een internationale topregio waar de chemie van de toekomst vorm krijgt.

De chemie en farma doet het goed in Vlaanderen. Op twee jaar zijn er 1.700 jobs bijgekomen en de sector blijft internationale investeringen aantrekken. Maar dat wil niet zeggen dat de uitdagingen minder groot zijn. Het is op heel wat beleidsdomeinen hoog tijd om gedurfde keuzes te maken. Hoe zorgen we ervoor dat een hoogtechnologische en kennisgedreven industrie met wereldwijde impact en uitstraling hier bij ons in Vlaanderen kan blijven produceren, innoveren en jobs creëren. Dat is de inzet. Dit memorandum is een uitgestoken hand naar iedereen die wil meewerken aan een mooie toekomst voor de sector van de toekomst”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen.

Download het essenscia verkiezingsmemorandum

Meer info:
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Isabelle Van Lint, Communication Advisor essenscia, 02 238 97 86, 0478 74 33 12, ivanlint@essenscia.be

http://www.essenscia.be/nl/PressRelease/Detail/17283

Bizidee Awards 2019

essenscia memorandum in preparation of regional, federal and European elections 2019

Vlaamse partijvoorzitters in debat over toekomst van de chemie en life sciences

Brussel, 14 november 2018 – Chemie en life sciences: dé formule voor meer welvaart en meer welzijn. Onder die titel heeft essenscia gisteravond haar memorandum voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019 voorgesteld. Drie basisprincipes zijn daarbij essentieel: competitiviteit, duurzaamheid en talent. Want hoe sterker de internationale concurrentiepositie, hoe meer innovaties voor een betere wereld, hoe meer jobs voor jong talent. Op het jaarevent van essenscia vlaanderen gingen de partijvoorzitters van de vijf grootste fracties in het Vlaams parlement met elkaar in debat over energie, logistiek, circulaire economie, innovatie en onderwijs; stuk voor stuk cruciale thema’s voor de chemie en farma.

Wouter Beke (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Yasmine Kherbache (sp.a), als vervangster voor John Crombez. Deze vijf politieke kopstukken gingen gisteravond in Antwerpen in debat over de toekomst van de chemie en farma in Vlaanderen. De inhoudelijke leidraad werd gevormd door de 90 sectorspecifieke beleidsvoorstellen uit het verkiezingsmemorandum van essenscia.

Om meer te lezen klik hier: http://www.essenscia.be/nl/PressRelease/Detail/17283

Bizidee Awards 2019

Job opportunity at Lawter Belgium

Lawter, a leading supplier to the graphic arts, adhesives, specialty coatings, aroma chemicals and synthetic rubber industries is looking for an Polymer Chemist to join the Innovation team to pioneer new technologies, research and develop new products, convert business development opportunities into new products and prototype innovations to drive long term business growth.  The scope of the Innovation organization includes:
1) leveraging advantaged rosin availability and usage in new markets
2) the development of new markets, new technologies or new value offerings to deliver exceptional and sustainable growth.

See the full job description for more information: Job description: Innovation Group Chemistry
If you are interested in this opportunity please contact: Eva.ramos@lawter.com

Bizidee Awards 2019

Brainstormmeetings: Voedingsverpakkingen voor de toekomst

In 2030 zullen alle voedselverpakkingen circulair moeten zijn en ook aan de snelle evolutie van digitalisatie en personalisatie kunnen we niet voorbijgaan. Pack4Food en de speerpuntclusters Flanders’ FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) werken sinds september aan een Roadmap rond de voedselverpakkingen voor de toekomst. Deze Roadmap moet de onderzoekslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030) om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen geavanceerde verpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden van de toekomst.

Om deze Roadmap vorm te geven, willen we de specifieke noden, barrières & uitdagingen van bedrijven via interactieve brainstormsessies in kaart brengen om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren. Hierbij nodigen we jullie vriendelijk uit om deel te nemen aan 1 of meerdere brainstormmeetings al naargelang uw interesse.

Data van de brainstormmeetings:

·        Algemene Brainstorm Meeting: maandag 15 okt, 10-15u, Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde

·        Thematische Brainstorm Meeting “Smart & Personalised” packaging: maandag 5 nov, 9-17.30u, TBD

·        Thematische Brainstorm Meeting “Extra thema”*: vrijdag 16 nov, 9-13u, TBD

·        Thematische Brainstorm Meeting “Circular” packaging: donderdag 29 nov, 11-15.30u, Huis van de voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

*Extra thema: op basis van de uitkomst van de algemene brainstorm meeting bestaat de kans dat er nog extra thema’s geïdentificeerd wordt. Deze zouden dan aan bod komen op 16 nov.

Een meer gedetailleerde agenda met locatie volgt nog naar de ingeschreven bedrijven.

Gelieve zo snel mogelijk jullie deelname met het aantal personen te confirmeren via de inschrijvingsmodule: https://goo.gl/forms/bykgzqpZSAdhgAtK2

Indien u nog vragen heeft of meer inlichtingen wil over dit project, aarzel niet Pack4Food of één van de speerpuntclusters te contacteren!

We hopen op jullie massale belangstelling en deelname!

Bizidee Awards 2019

MATTERExecution 

MATTER: MECHANICAL AND THERMOCHEMICAL RECYCLING OF MIXED PLASTIC WASTE

The MATTER-project, a two-year Catalisti-ICON project (2018-2019), wants to evaluate the recycling of mixed (post-consumer) plastic waste streams and to use the generated data to develop a decision supporting framework. The MATTER-project is a cooperation between four companies (Indaver, Borealis, Bulk.ID and ECO-oh!), Ghent University (4 research groups) and University of Antwerp (2 research groups). Organizations such Fost+, Plarebel and OVAM will be closely involved in the project execution.

AIM

Within the MATTER-project, technical and market-based criteria will be developed to support an optimal plastic waste management system. More specifically, the project will focus on the P+ fraction (all plastics packaging waste) of the extended P+MD collection and recycling scheme. Partners from across the whole value chain are included in the project consortium: separation and pretreatment (Indaver and Bulk.ID), mechanical recycling (Borealis and ECO-oh!) and thermochemical recycling (Indaver and Borealis). Sustainability analyses will enable the development of a decision-supporting framework.

IMPACT

By generating general knowledge on the recycling of mixed plastic waste and specific knowledge on the optimization of the P+MD recycling scheme, the valorization of the project is twofold. On short-term, the collection of an extra 50.000-150.000 tons of mixed plastic waste is expected for the P+MD scheme, most of which are packaging materials for which not always alternatives to incineration are available today. The results of the MATTER-project will therefore be essential for the development of sustainable recycling solutions for this significant amount of waste. In the longer run, the general recycling knowledge can result in extra activities on the processing of other plastic waste fractions.