“De toegevoegde waarde van onze sector wordt nog te vaak onderbelicht” – Jan Van Havenbergh in FOKUS Chemie

“Onze relatie met chemie is dubbel: enerzijds zorgt de sector voor tal van producten die ons leven gemakkelijker maken, anderzijds is het een van de meest vervuilende industrieën. Tel daarbij nog eens op dat de chemische sector voor heel wat werkgelegenheid zorgt, en je krijgt een duurzame uitdaging om U tegen te zeggen.”

In een interview met FOKUS Chemie geeft Jan Van Havenbergh, managing director van Catalisti, zijn kijk op de innovatie-aanpak van Catalisti, het Moonshot-initiatief, én de reputatie van de chemie- en kunststoffensector. Meer weten? Lees dan gratis het interview met Jan Van Havenbergh in FOKUS Chemie, gepubliceerd op 16/03/2020, of klik hier om de volledige bijlage door te nemen.

Jan Van Havenbergh FOKUS Chemie 20200316

PlasmaSol

Atmospheric Plasma as green Solution for enhanced adhesion and functionalization

Ambition

In the PlasmaSol project 5 companies and 3 knowledge institutes will collaborate to develop more innovative and sustainable adhesion and functionalization technologies for various materials through atmospheric plasma.

In the past, durable adhesion on a broad range of substrates has been achieved using conventional wet chemical surface treatments. These wet chemical surface treatments come with several ecological and health – related issues. It is well-known that solvent-based technologies are hazardous and highly flammable. However, also water-based processes, although being a safer alternative for solvent-based processes, come with ecological disadvantages. As such, a vast amount of waste water is generated, whereas the need for an additional drying step leads to a high energy consumption. Within the aim of reducing energy and (hazardous) chemical usage, atmospheric plasma technology is proposed as an eco-friendly alternative for surface activation and modification, while offering properties that are not always within the reach of conventional processes. Meanwhile, conventional process steps (i.e. cleaning steps, primer application) can be eliminated leading to reduced process time and energy- and chemical usage. This project focusses on plasma functionalization as a promising technology to improve adhesion, anti-bacterial and flame-retarding properties.

Action

This project focusses on retrieving fundamental physical and chemical insights in plasma polymerisation and modification mechanisms as well as modelling of the plasma process. Considering its applicability in industrially relevant environments, the plasma reactor design will be optimized to obtain homogeneously deposited functionalized coatings. Furthermore, efforts will be taken to automize this new technology to make it industrially viable for a broad range of applications.

From Innovation to Business

With a broad range of industrial partners working together throughout the value chain and new fundamental insights and innovations in atmospheric plasma from the knowledge institutions, the PlasmaSol partners will maximize the potential to discover new industrial applications. This project is expected to finish in 2022. Project results will be announced on this page shortly afterwards.

Project type: ICON
Approved on: 24/10/2019
Duration: 01/11/2019 – 31/10/2022
Total project budget: EUR 3.371.978
Subsidy: EUR 2.325.748
Partners:    

Flemish government approves 12 Moonshot projects

The Flemish government has approved a first series of projects within the Moonshot initiative. In total, 9 cSBO and 3 LSI projects received support worth more than 18 million euro. With this support, Flemish universities and other research institutes can start working on breakthrough technologies and ground-breaking innovations to make Flemish industries carbon circular and low in CO2 by 2050.

The Flemish government has approved a first series of projects within the Flanders Industry Innovation Moonshot. In this ambitious industrial innovation programme hosted by Catalisti, Flemish universities, research institutes and industries join hands to develop breakthrough technologies by 2040 to create new climate-friendly processes and products. These new technologies will enable Flemish industries to become carbon circular and low in CO2 by 2050. This way, Flemish industries contribute to meeting Flanders’ European and international climate commitments.

It is a big responsibility to take the lead in in this ground-breaking research programme, in cooperation with research institutes, industries and other spearhead clusters. The Moonshot initiative is the start of a long tour of discovery with an uncertain outcome. That’s just the inherent risk in innovation. – Jan Van Havenbergh, managing director of Catalisti

The projects approved by the Flemish government include 9 cSBO projects and 3 LSI projects. cSBO (Strategic Basic Research for clusters) projects involve innovative research that tests disruptive ideas. This research is pursued through intensive collaboration between UGent, KULeuven, UAntwerpen, VUB, UHasselt, VITO and Centexbel. cSBO projects within the Moonshot initiative have a maximum duration of 18 months. LSI (Later Stage Innovation) projects, on the other hand, aim to accelerate research opportunities that have already proven their feasibility at low TRL. Each LSI project has a maximum duration of 36 months. All approved projects will kick off no later than April 2020.

In the meantime, Catalisti is already shaping the next series of Moonshot projects. From 2020 up to 2040, the Flemish government will invest 20 million euro in Moonshot projects every single year, totalling 400 million euro worth of support and translating climate ambition into action.

Check the full list of projects via:
https://moonshotflanders.be/project-overview-results/

Or read the press release by VLAIO (in Dutch) via:
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/moonshot-vlaanderen-co2-arm-2050

Prometheus

Assessment of Microbial Protein Sources for Food and Feed

The goal of Prometheus, an intercluster project in collaboration with Flanders’ FOOD, is to deliver the proof-of-concept that microbial protein-rich biomass and by-products from citric acid production are fit for use as high-quality proteins in feed and food.

More information about this project will soon be provided on this page.

Project type: ICON
Approved on: 12/12/2019
Duration: 1/03/2020 – 30/03/2022
Total project budget: EUR 1.880.692
Subsidy: EUR 1.316.313
Partners:

Encaps2Control

Controlled Release, Uptake and Enhanced (Bio-)Availability of Active Ingredients in Ruminant Feed and Fertilizers by Encapsulation

The Encaps2Control project sets out to develop a new and sustainable encapsulation technology for the controlled release of active ingredients in animal feed and organic fertilizers. This technology is based on biopolymers from renewable resources.

More information about this project will soon be provided on this page.

Project type: ICON
Approved on: 12/12/2019
Duration: 31/12/2019 – 30/12/2022
Total project budget: EUR 3.698.711
Subsidy: EUR 2.539.348
Partners:

EnzymASE 2

Enzymes for Added Sustainability and Efficiency

Building on the previous Catalisti project EnzymASE, EnzymASE 2 seeks to create environmentally friendly processes to produce chemical products with the help of enzymes. This should lead to new and improved products, as well as reduced CO2 emissions.

More information about this project will soon be provided on this page.

Project type: ICON
Approved on: 12/12/2019
Duration: 30/06/2019 – 29/06/2022
Total project budget: EUR 1.769.357
Subsidy: EUR 1.285.041
Partners:

Catalisti werkt mee aan voedselverpakking van de toekomst

Op 6 december presenteerden Pack4Food en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti, Flanders’ FOOD, VIL en SIM de Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’. Deze roadmap zet een gemeenschappelijke visie en strategie om de komende jaren projecten op te starten rond duurzame verpakkingen. De betrokken speerpuntclusters focussen daarbij op drie domeinen: meer circulaire verpakkingen, intelligente verpakkingen en logistieke processen.

Voedingsbedrijven gebruiken verpakkingen om hun producten te beschermen, te bewaren en erover te communiceren. Bovendien helpen verpakkingen om voedselverlies te vermijden. Toch zijn er ook uitdagingen met betrekking tot de ecologische impact van voedingsverpakkingen. De roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’ onderzoekt hoe deze uitdagingen in drie concrete domeinen kunnen worden aangepakt. Intensieve samenwerking tussen alle relevante sectoren garandeert dat de hieraan gekoppelde innovatieprojecten breedgedragen zijn.

Circulaire verpakkingen
“De uitdaging is om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten te garanderen en voedselverlies tegen te gaan met zo weinig mogelijk verpakkingen,” aldus Inge Arents, managing director van Flanders’ FOOD. “Ecodesign wordt de norm: van bij het ontwerp mikken op herbruikbare of recycleerbare verpakkingen. Dat kan alleen door samen te werken met alle betrokken sectoren. Koppel dat aan sorteer- en recyclageprocessen die verpakkingen zo effectief mogelijk recycleren en je krijgt circulaire verpakkingen.”

Slimmere verpakkingen
Verpakkingen zullen producten beter traceerbaar moeten maken en consumenten sneller en eenvoudiger informeren over de kwaliteit en voedselveiligheid van het product. Daarom wil de Roadmap ook inzetten op actieve, intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen. “Met nieuwe, slimmere verpakkingen kunnen we voedselverlies en -verspilling vermijden en de totale ecologische voetafdruk van voedingsproducten verkleinen,” zegt Hedwige Verherbrugghen, projectmanager bij Pack4Food. “Slimme technologieën inzetten in voedingsverpakkingen klinkt misschien als sciencefiction, maar er zit heel wat potentieel in en er zijn vandaag al enkele toepassingen op de markt. Denk maar aan een speciale bedrukking van verpakkingen bv. een QR code, die kan uitgelezen worden met een app op jouw smartphone en je zo informatie geeft over bv. de origine van het voedingsproduct of bij welke fractie je de verpakking moet sorteren. Of denk maar aan kleine sensoren in verpakking die continu de temperatuur en vochtigheid opmeten van voedselverpakkingen tijdens het transport en deze in real-time communiceren, zowel naar leverancier als naar klant.”

Logistieke processen
Zonder de juiste afstemming van de logistieke processen doorheen de voedingsverpakkingsketen hebben circulaire en slimmere verpakkingen weinig zin. De Roadmap wil daarom nieuwe logistieke behoeften in kaart brengen en digitale verpakkingsplatformen stimuleren. “Digitalisatie biedt heel wat mogelijkheden om tussen alle schakels van de keten efficiënter informatie te delen en de logistieke processen beter op elkaar af te stemmen. Dat is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ecodesign ook resulteert in eco-impact op het einde van de rit,” zegt Eric Verlinden, manager transitie domeinen van VIL. “Die logistiek gaat steeds vaker tot aan de voordeur van de consument, via bijvoorbeeld e-commerce. Dat biedt nieuwe mogelijkheden maar ook extra uitdagingen. Met de Roadmap willen we de komende jaren antwoorden formuleren op die ontwikkelingen.”

Naast Pack4Food en vier speerpuntclusters, wordt de veelbelovende roadmap ook ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en door allerlei bedrijven uit de hele waardeketen.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een artikel van Flanders’ FOOD, gepubliceerd op 06/12/2019 op www.flandersfood.com/Persbericht/VoedeselverpakkingVanDeToekomst.

SusChem presents new SIRA

At its 2019 Stakeholders Event on November 27th, SusChem presented the new Strategic Research and Innovation Agenda (SIRA).

With its new SIRA, SusChem aims to respond to global challenges and aspires to bring its vision towards 2030. In order to find solutions for a more sustainable future, SIRA recommends high-level priorities and provides a technology roadmap.

SIRA’s priorities focus on the main pillars of SusChem: Advanced Materials, Advanced Processes and enabling Digital Technologies as well as their synergies. The horizontal topics safe-by-design, sustainability assessment, as well as education and skills are part of SIRA’s strategic recommendations for reflection and discussion.

SIRA reflects the strategy and role of sustainable chemistry and industrial biotech in boosting innovation in Europe, in the context of Horizon Europe and beyond. As the European Commission is currently developing the Horizon Europe framework, SIRA can be used as a guideline for drawing up Horizon Europe’s programmes and future project calls.

The new SusChem SIRA is the result of a collaborative and cocreation effort, across Europe, together with all SusChem stakeholders. Catalisti would like to thank all experts in its network for their valuable contributions.

Read the full Strategic Research and Innovation Agenda here:
SusChem_SIRA_2019

INCITE builds on Catalisti project Lipametics

The INCITE project has officially been launched. This 4-year project, coordinated by Oleon and primarily funded through the EU’s Horizon 2020 programme, seeks to bring about a transition to a more flexible and sustainable chemistry. It does so by building on technology developed in the context of Catalisti’s Lipametics project.

On 17 October 2019, the INCITE project was kicked-off in Brussels. This ambitious multi-stakeholder project, formally titled Innovative Chemoenzymatic Integrated Processes, brings together European partners in a cross-border consortium: three universities and research organisations (VITO, Belgium; Fraunhofer Gesellschaft, Germany; and University of Ghent, Belgium), two SMEs (BICT, Italy; and Bio-P, Italy), two large industrial players (Oleon, Belgium; and Endura, Italy) and an innovation cluster (IAR, the French bioeconomy cluster).

The goal of the INCITE project is to prove at an industrial scale that chemoenzymatic processes have clear environmental gains, are cost-effective and can contribute to increase safety in the work environment. It does so by building on technology developed within the framework of Catalisti’s Lipametics project. The project will base its demonstration on two chemoenzymatic processes using hydrolases, one being the esterase-catalysed of an important precursor in the production of insecticides, and the other being the solvent-free synthesis of oleochemical esters using lipase enzymes. The target products include commodities and fine chiral chemicals for crop protection, agrochemicals, public health, feed/food and cosmetics.

Once demonstrated, these processes will have a significant potential for increasing product quality while reducing both costs and environmental footprint, with a more targeted production at lower temperatures and fewer and less hazardous effluents than in currently utilized conventional chemical synthesis processes” – dr. Yann Raoul, project coordinator at Oleon

In the course of the project, processes will be demonstrated in real industrial settings and both cases should have clear advantages of greater efficiency, higher product quality, higher safety and a smaller environmental footprint. The project estimates reaching a minimum of 20% decrease in greenhouse gas emissions and a minimum of 40% resource and energy efficiency gains compared to traditional chemical synthesis and will demonstrate this assumption using state of the art Life Cycle Assessment methods.

The project will run for 4 years and has a budget of 17 million EUR, roughly 80% of which is financed by the EU under the umbrella of the Horizon 2020 research and innovation programme.

This piece is based on a press release published on 29/10/2019 by IAR, the French bioeconomy cluster. For more information about the INCITE project, please visit www.cordis.europa.eu/project/id/870023 and www.vito.be/en/news/incite-project-kick.