Overheidsinvesteringen zijn broodnodig om klimaatdoelen te halen

Om onze klimaatdoelen te halen en de duurzame transitie van de Vlaamse industrie te ondersteunen zijn bijkomende overheidsinvesteringen broodnodig, dat stellen enkele Vlaamse topwetenschappers in een open brief in De Tijd.

Sectoren als chemie, staal en raffinage vormen de economische ruggengraat van Vlaanderen. Hoewel die drie sectoren hun CO2-uitstoot de afgelopen decennia al duidelijk wisten te verminderen, vertegenwoordigen ze vandaag nog altijd het leeuwendeel van de industriële CO2-uitstoot. Om die uitstoot terug te dringen en de klimaatdoelen te halen werkt de industrie volop aan duurzame alternatieven voor de fossiele grondstoffen die ze vandaag gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om biogebaseerde grondstoffen, of het gebruik van CO, CO2 en waterstof als grondstof. Daarnaast zet de industrie ook in op materiaalrecyclage, de elektrificatie van processen, hernieuwbare energiebronnen en restwarmte.

Vlaamse topwetenschappers geven echter aan dat begeleidende investeringen vanuit de overheid broodnodig zijn om die duurzame alternatieven een volwaardige kans te geven. Ze roepen de overheid dan ook op om in te zetten op zes zogenaamde ‘no regret-investeringen’ waarmee de klimaattransitie van de industrie begeleid en bestendigd kan worden.

Weten om welke investeringen het precies gaat? Lees dan de volledige open brief op de website van De Tijd.