Catalisti in de coronacrisis: coördinatie van lokale mondmaskerproductie

Op vraag van de Vlaamse Regering nemen Catalisti en haar algemeen directeur Jan Van Havenbergh een coördinerende rol op zich bij het uitbouwen en evalueren van de Vlaamse mondmaskerproductie. Doel is hierbij om duurzame lokale productie van professionele mondmaskers mogelijk te maken. Zo kan er op korte termijn een structurele oplossing uitgewerkt worden voor de zorg, én voor andere sectoren waar de nood aan maskers groot is.

Nood aan maskers, van wzc tot werf
Op dit moment hebben ziekenhuizen en woonzorgcentra nog steeds nood aan hoogwaardige mondmaskers, zowel de chirurgische als de zogenaamde FFP2- en FFP3-maskers. Deze professionele maskers zijn namelijk essentieel om dokters, verplegers en ander zorgpersoneel te beschermen in hun aanhoudende strijd tegen COVID-19. In het post-coronatijdperk zal gezichtsbescherming echter ook noodzakelijk zijn in andere sectoren, denk maar aan de bouw bijvoorbeeld. De vraag naar professionele maskers is met andere woorden groot. Het lokale aanbod is daarentegen beperkt.

Duurzame lokale productie
In een recent opgerichte werkgroep brengt Catalisti op dit moment bestaande mondmaskerinitiatieven in kaart. Dit gebeurt samen met het kabinet van minister Crevits, VLAIO, onderzoekscentrum Centexbel en doe- en durfbedrijf PMV. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de concrete ambities, vooropgestelde tijdslijnen en eventuele hindernissen waarmee de verschillende initiatieven te maken krijgen. Bestaande en nieuwe concepten worden geëvalueerd, en dat zowel technisch als m.b.t. economische haalbaarheid. Daarnaast bekijkt de werkgroep of er nog voldoende strategische voorraden van de nodige grondstoffen zijn en of invoer van halffabricaten mogelijk is.

Al deze acties moeten de Vlaamse productiecapaciteit van mondmaskers stimuleren. Doel is daarbij om duurzame lokale productie van mondmaskers mogelijk te maken. Dit is meteen ook een opportuniteit om de afhankelijkheid van buitenlandse invoer te verminderen én op langere termijn een strategische Vlaamse voorraad aan professionele mondmaskers aan te leggen.

Verbindende rol
In Vlaanderen is uitzonderlijke expertise aanwezig op het vlak van chemieproductie (polyprolyleen), kunststofverwerking en hoogtechnologische textielproductie. Als speerpuntcluster voor de chemie- en kunststoffensector is Catalisti perfect geplaatst om die expertise te katalyseren. Catalisti speelt dan ook een verbindende rol door interacties tussen bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra te faciliteren en actief op zoek te gaan naar bijkomende synergiën.

Contact
Kan u of uw bedrijf bijdragen aan de productie van FFP-maskers? Heeft uw bedrijf daarbij nood aan ondersteuning? Of wil u in dit verhaal een ander engagement opnemen? Neem dan contact op met Catalisti via Merten De Kinderen of info@catalisti.be.