New VLAIO call for pilot and demo projects

The focus of this call is on projects aimed at pilot scale or demo activities that are carried out at the level of an individual company or within a collaboration between two or more companies. This means that sufficient maturity is available at the start of the project (eg proof of concept on a smaller scale) but that no commercial rollout is possible yet.

More information: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/ontwikkelingsproject-op-pilootschaal

Catalisti members can get free guidance and support from Catalisti, please contact info@catalisti.be.

Vlaanderen Circulair launches new OPEN CALL Circular Economy

Vlaanderen Circulair launches two project calls to support innovative and valuable projects.

CALL 1: Circular purchasing
These subsidies are intended for those who have registered as purchasers or supporting parties in the Green Deal Circular Purchasing. Cooperation between partners of the Green Deal is also possible.

CALL 2: Circulair city and entrepeneurship
These subsidies are intended for (the partnerships of) local authorities, companies, research institutions, organizations and citizens. We encourage collaborations with other parties in the value chain (from producer to consumer and back).

more information: http://vlaanderen-circulair.be/nl/aan-de-slag/open-call

Van matras tot isolatiemateriaal: Recticel brengt circulaire economie in de praktijk

Innovatieproject van Catalisti resulteert in opstart van unieke pilootlijn bij Recticel

Brussel, 28 maart 2018 – De schuimvulling uit oude, gebruikte matrassen een tweede leven geven, bijvoorbeeld als isolatiemateriaal. Dat is op termijn het opzet van een unieke pilootlijn die vandaag bij Recticel in Wetteren is opgestart door Vlaams minister Philippe Muyters. De baanbrekende recyclagetechnologie is de voorbije jaren ontwikkeld tijdens een sectoroverschrijdend innovatieproject van Catalisti, de speerpuntcluster voor duurzame chemie en kunststoffen. De sector brengt zo de circulaire economie in de praktijk.

Bij Recticel mocht Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, vandaag zowel de nieuwe labo’s van het Sustainable Innovation Department inhuldigen als een pilootlijn opstarten voor de recyclage van polyurethaan (PU) soepelschuim uit matrassen. In het Sustainable Innovation Department werken 100 R&D-medewerkers van Recticel voortaan samen in een ultramodern en duurzaam gebouw. Daar ontwikkelen ze in diverse labo’s nieuwe materialen en processen voor de verschillende divisies in de Recticel-groep.

De pilootlijn voor de recyclage van soepelschuim moet op termijn hergebruik van grondstoffen uit oude matrassen mogelijk maken. De technologie is de voorbije jaren ontwikkeld binnen het ALFIBOND-project van speerpuntcluster Catalisti, samen met Recticel, tapijtproducent Balta, machinebouwer Matthys Group, VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en Centexbel, het onderzoekscentrum voor de textielindustrie.

Momenteel verwerkt Recticel al productieafval van PU-schuim tot akoestisch isolatiemateriaal. Zo ligt Simfofit, een materiaal voor geluidsisolatie in woningen, vandaag al in de doe-het-zelfzaak. Met de opstart van de pilootlijn wil Recticel nu nagaan of er nog andere recyclage-toepassingen mogelijk zijn. Zo anticipeert het bedrijf op de terugnameplicht voor matrassen die mogelijk vanaf 2021 wordt ingevoerd. Al dienen er daarvoor nog een aantal drempels op vlak van regelgeving en technologie overwonnen te worden.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. “Recticel bewijst de meerwaarde van anders denken over “afval” en anders omgaan met grondstoffen en materialen. Het is fantastisch om te zien dat het bedrijf proactief nadenkt over de toekomstige terugnameplicht voor matrassen, en daarvoor resoluut inzet op dé Vlaamse grondstof bij uitstek: onze hersenen. Recticel maakt echt het verschil dankzij innovatie en de focus op circulaire economie. Maar ook de toegevoegde waarde van Catalisti valt niet te ontkennen: de samenwerking tussen onderzoek en industrie maakte de technologie van de pilootlijn mogelijk. Dat is exact waarvoor we de speerpuntclusters in het leven geroepen hebben.”

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Met de opstart van deze unieke pilootlijn trekt Recticel duidelijk de kaart van de circulaire economie. Het is een prachtig voorbeeld van de manier waarop Catalisti kennis omzet in economische meerwaarde. Bij Recticel zie je ook de chemie in zijn meest concrete vorm: isolatie, matrassen, lichtgewichtkunststoffen. Het zijn materialen die extra comfort bieden, maar die tijdens hun gebruiksfase vaak ook energie besparen en de CO2-uitstoot beperken.”

Jan Van Havenbergh, Managing Director Catalisti: “Deze investering van Recticel toont aan dat de aanpak van Catalisti werkt. De omschakeling naar een circulaire economie is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Als speerpuntcluster spelen we hierin een cruciale rol door open innovatie te stimuleren waarbij kleine en grote ondernemingen uit diverse sectoren samenwerken met kennisinstellingen. Met resultaat, want heel wat partnerbedrijven hebben recent investeringen in pilootlijnen, labo’s en R&D-centra gerealiseerd of aangekondigd.”

Bekijk ook de videoreportage over de nieuwe pilootlijn bij Recticel:

 

The innovation journey of Samsonite

For over a century, Samsonite has been a byword for exceptional luggage. From the simple wooden trunk designed by company founder Jesse Shwayder in 1910, to modern cases like Cosmolite and NeoPulse, which combine bold design with cutting-edge technology, Samsonite has been by the traveler’s side, meeting their needs, exceeding their expectations, and anticipating their demands. The global travel industry never stands still, but, through its 108-year lifespan, Samsonite has maintained its focus on quality, functionality and durability to meet the changing lifestyle needs of people on the move. Along the way, there have been many notable “firsts” – first plastic case, first suitcase on wheels, first upright case, first four-wheeled “spinner” case – that have not only helped take the strain out of travelling, but have also been in the vanguard of transforming the industry through innovation.

These innovations also resulted in a success story for the Samsonite site in Oudenaarde. The development of the process to thermoform Curv material, a reinforced polypropylene material, resulted in the suitcase Cosmolite, the lightest suitcase available on the market at that time. Weighing only 3.4 kg, outperforming the competition which weighed about 5kg at the time. Through continuous innovations the weight has further dropped to as low as 2.5 kg. The success of this innovation guaranteed the future of the Samsonite site at Oudenaarde and resulted in a strong R&D department.

Currently Samsonite employs 34 people in R&D in Belgium. Together with R&D centers in the US and Asia, these teams enable the development of products that cater to the nuances in consumer requirements in each market. Our regional focus on innovation and product development not only allows Samsonite to react quickly to changing demand and evolving consumer tastes, but also sets it apart from other companies operating in the global consumer space and keeps it at the forefront of the industry.

The network provided by Catalisti allows Samsonite to find the required expertise and partner up with the most adequate industrial or knowledge partners for initiating open innovation projects. The innovation goals within Samsonite also correspond perfectly within the innovation program of Catalisti regarding sustainable chemistry. For example designing advanced sustainable products with lightweight properties, Suitcases are made for transport of goods, the lighter they are the less fuel consumption in the car/the plane. Samsonite is setting the standards for lightweight luggage. It is in the genes of the Samsonite organization to look for innovation opportunities outside of its own walls. That is why Samsonite was one of the founders of Flanders Plasticvision, that later became integrated in the Catalisti cluster.

Today, the transition to a circular economy is a crucial next step in whichthe recycling of plastic materials will become increasingly important. Samsonite is already actively working on minimizing waste on production level and incorporating recycling to a certain degree. This year already, Samsonite will bring an ecoline onto the market. It is a line based on the successful S’Cure line, where the shells will consist of 100% regrind material coming from own production waste. Until last year, this material was sold as waste.

In the future Samsonite will continue to invest in innovation projects. Together with the help of Catalisti, innovation opportunities can be identified, the required expertise of industrial partners or research institutes can be located and the appropriate funding can be requested to cooperate in these R&D projects.

DIGICHEM

Industry 4.0: Towards a Digitized Chemical and Plastics Sector in Flanders

In 2017, Catalisti initiated the DIGICHEM study to obtain an overview of the level of implementation of Industry 4.0 in the chemical and plastics sector in Flanders, the related challenges, and required collective actions that must be taken to increase the level of implementation to maintain competitiveness of the sector on a European and global level.

The DIGICHEM study was executed by Centexbel, sirris and Catalisti in a joint effort in the period February 2018 – January 2019. Within the study, Catalisti, Centexbel and sirris interviewed more than 40 individual companies, analyzed the relevant pre-existing studies and collected information from more than 70 different organizations through collective workshops.

The DIGICHEM study confirmed the importance and great potential impact on following overarching key features:
  • An increased operational excellence, productivity and flexibility within production, supported by a vertical integration within a smart and digitized factory;
  • A horizontal integration, leading to the development of new products and associated services from collaboration in a digitized supply chain.
Depending on their size, their position in the value chain or the products they produce, the route towards Industry 4.0 is different for every business. Adoption barriers are related to building a vision and strategy, digitization of all resources, the coupling with information systems, the organization structure and culture. Understanding the challenges and the barriers allows the development of a dedicated action plan for the Flemish chemical and plastics industry, focusing on the (collective) actions and trajectories that are needed to put more companies on the I4.0 road.

The actions in the action plan will be carried out in the coming years through collaboration of all triple helix partners in Flanders: government, research institutions and industry. The action plan exists of 4 major action lines: ‘Technology scouting and watch’, ‘Experimentation labs’, ‘Learning network’ and ‘Skills, education and legal framework’. The action plan describes both actions to be taken over the coming years and actions that are already ongoing in Flanders.

Catalisti will take the necessary steps and coordinate with all relevant stakeholders in Flanders to implement the various action lines of the plan through strong collaborations.

Download the DIGICHEM end report

Project Details
Project type: VIS Study
Approved on: 05/12/2017
Duration: 01/02/2018 – 31/01/2019
Total budget: €124.943
Subsidy: €99.955
Project Partners

RECYCOAT

Recycling of Coated Materials

In a circular economy, recycling of products after use is key. Currently merely 30% of our plastic and textile waste is being recycled. The vast majority of recyclable products are one-component materials. Coated and laminated materials are difficult to recycle because of their hybrid nature: the coating layer is difficult to separate from the bulk material or the coating layer can be cured to prevent melting or dissolution in conventional solvents.

The current routes for end-of-life of complex-composite products are mainly focusing on burning or converting into RDF pellets (Refuse Driven Fuel). The energy content and presence of a fusible fraction (carrier and possibly also coating) explain why this waste disposal method is widely spread. Another commonly used route is mechanical reduction via shredders and subsequent use as filler material.

The RECYCOAT project aims to investigate various technologies to separate the different layers present in complex coated or laminated (multilayer) materials (in particular textiles and plastics). The focus is on developing a good design (eco-design) of the multi-layered products and/or altering the chemistry of the coating or adhesive layer. The material should be developed in such a way that maximum separation (i.e. recycling) is made possible: the different layers present in the complex material must be completely separable from each other.

An example of such a technology is an adapted adhesive layer of a carpet allowing separation in boiling water. After 30 seconds the secondary backing is split off.

Project Details
Project type: VIS
Approved on: 04/12/2017
Duration: 31/01/2018 – 29/02/2020
Total budget: €422.311
Subsidy: €337.849
Project Partners

Start of the SPICY project: An intensive four-year collaboration of a unique consortium of Flemish research institutions to develop a technology platform for sugar valorisation

In December 2017, the Flemish Agency for Innovation and Entrepreneurship (VLAIO) approved the cSBO project SPICY, which stands for “Sugar-based chemicals and Polymers through Innovative Chemocatalysis and engineered Yeast”. With a subsidy of over 2.5 million euro from the budget for cluster projects, a consortium consisting of KULeuven, UGent, UHasselt, VITO, VIB and Bio Base Europe Pilot Plant will work on the development of a technology platform for the valorisation of sugar. This cluster SBO project was created within the “Renewable Chemicals” program of Catalisti, the cluster for chemistry and plastics, with an emphasis on the strategic topic “Sugar”. The project is coordinated by Prof. dr. Bert Sels from KULeuven – COK, with support of Catalisti.

Flanders is ideally suited to play a leading role in the shift towards a bio-based economy for a number of reasons. First of all, there is a long-standing tradition of biomass (sugar beets, wheat) conversion into food ingredients (sugars, organic acids, alcoholic beverages). On top of that, Flanders has a high level of education in both chemical and agricultural technology leading to a strong expertise in collecting, sorting and processing of biomass (waste) towards high value products. Finally, Flanders is also ideally located at the middle of the Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr Area (ARRRA), Europe’s largest petrochemical cluster, number one in the world when it comes to sales of chemicals and plastics per capita, and the main (production) location of more than half of the world’s top 20 chemical companies.

Cancellation of the EU Sugar quota as off October 1th 2017 will have important consequences for the European sugar producers, such as evolution of sugar prices towards prices on the global market. Together with the disappearance of the export limitations, this will lead to new opportunities for sugar as feedstock for production of chemicals and materials. Market analysts also expect an increase of EU sucrose and glucose syrup production.

The main goal of SPICY is to provide chemical industry with new or optimized processes to convert sugars into added value compounds, i.e. both drop-ins and novel biobased chemicals. Two complementary lines are hereto developed in parallel, one focusing on biotechnology based on improved yeast-strains and one based on chemocatalytic routes. Both will aspire to meet industrial standards of productivity, titer, yield and selectivity, to safeguard potential economic benefit and future industrial valorisation. Most of the targeted platform chemicals are (potential) monomers for biobased plastics, hence, a second aim of SPICY is to deliver proof-of-concept of their usefulness by targeting novel and functional polymeric materials, typically not found in the current oil-based value chain.

This project has the ambition to strengthen the position of Flanders in terms of research into biobased processes and materials. The relevance of this cluster SBO project is further emphasized by an industrial advisory board, who are eager to implement the results and create economic valorisation. Current members of the advisory board include: 3M, Allnex, Beaulieu, Cargill, Eastman, EOC, Galactic, GF Biochemicals, GlobalYeast, INEOS Styrolution, Proviron, Solvay, Tereos and Tiense Suiker.

Contact

Bert Lagrain – KU Leuven
+32 16 32 16 27
bert.lagrain@kuleuven.be

Johan De Houwer – Catalisti
+32 468 32 25 57
jdehouwer@catalisti.be

 

 

 

M-ERA.NET Transnational Call 2018 is open

The M-ERA.NET Transnational Call 2018 opened on 13 March 2018. More than 33 funding agencies from more than 24 European and non-European countries participate with a total budget of around 23 million €.

Funding will be offered to innovative projects focusing on:

  • Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Functional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies health applications
  • Materials for additive manufacturing

Deadline for mandatory pre-proposals: 12 June 2018, 12:00 noon (Brussels time).

Catalisti offers guidance and support for Catalisti members, please contact Tine Schaerlaekens (tschaerlaekens@catalisti.be)

All call documents are published on our Call 2018 website: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018 Detailed information on participating countries and regions including funding rules are provided at: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018/participating-countries-regions-call-2018

All applicants are requested to contact their national/regional funding organisations for national/regional programme details. You are kindly invited to take this opportunity for realising transnational R&D projects in materials research & innovation. Please disseminate this information to related parties in your networks.

The NMPTeAm4 offers a partner search tool for the M-ERA.NET Call 2018: https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php

Persbericht: Catalisti annual event and results 2017

Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, viert eerste verjaardag

Antwerpen – 19 december 2017 – Exact 1 jaar geleden was de officiële start van de eerste speerpuntcluster chemie en kunststoffen een feit onder de naam Catalisti. Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters heeft in 2016 een nieuw innovatie- en clusterbeleid vormgegeven om zo de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers te stimuleren. De tijd van ‘vivons heureux, vivons cachés’ ligt achter ons. Wie succesvol wil innoveren, moet over het muurtje kijken en samenwerken met andere partners. Het doel? De economische impact van innovatie de komende jaren gevoelig doen stijgen.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie: “Een jaar geleden heb ik jullie uitgedaagd als Catalisti om ervoor te zorgen dat bedrijven gaan samenwerken aan de toekomst. Geen eenvoudige zaak, maar jullie hebben de handschoen opgenomen vanaf dag 1. Jullie zijn gaan zoeken naar bedrijven die mee wilden investeren en mee wilden instappen in een open innovatie principe. De stap die Catalisti heeft gezet is de juiste stap. Op deze manier zal Catalisti, niet alleen voor zichzelf, maar voor alle bedrijven die aangesloten zijn een enorme toegevoegde waarde creëren.”

Jan Van Havenbergh, managing director Catalisti: “Catalisti speelt in op maatschappelijke uitdagingen zoals circulaire economie, klimaat en bio-economie. Dit jaar hebben we 17 nieuwe innovatieprojecten opgestart, samen met onze partners, die zowel oplossingen bieden voor deze maatschappelijke uitdagingen als economische meerwaarde creëren voor Vlaanderen. Voor de Vlaamse chemie en kunststoffen industrie is dit een groot succes.”

Samenwerking als sleutel tot succes

De Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen is een triple helix partnerschap tussen de Vlaamse industrie, de Vlaamse overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Binnen Catalisti is samenwerking de sleutel tot succes. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling. Uit ervaring is gebleken dat werken volgens het principe van open innovatie resultaten oplevert en een hefboomeffect creëert.  En dat bewijst Catalisti nogmaals met de resultaten van haar eerste werkingsjaar: Niet minder dan 17 innovatieprojecten zijn opgestart. Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 13,5 miljoen euro in Catalisti. Hiervan ging 12,7 miljoen euroals subsidies naar de Vlaamse kennisinstellingen (9,8 miljoen euro) en Vlaamse industrie (2,9 miljoen euro). Catalisti zet hierbij ook sterk in op het betrekken van KMO’s. Maar liefst 46% van de bedrijfssubsidies ging naar KMO’s.

Deze investering van 13,5 miljoen euro leverde een geschatte economische meerwaarde op van meer dan 319 miljoen euro, waaronder 643 bijkomende jobcreatie en 247 miljoen euro aan nieuwe investeringen in Vlaanderen. Dit wil zeggen dat Catalisti met zijn werking een economisch hefboomeffect van 30 realiseert. Een trend die Catalisti de komende jaren wil verderzetten en zelfs nog wil versterken.

 

 

 

Chemicals, plastics and life sciences are the essential sector for the Flemish economy

The industry of chemicals, plastics and pharmaceuticals has a growth rate that is twice as high as that of other industries. In this way, our sector not only creates a large direct employment but also a leverage for employment in other sectors. The challenge for the future, however, is to attract young talent with a technical and scientific education. This is the conclusion of economist Geert Noels from Econopolis on the basis of an analysis presented on Tuesday evening during the annual event of essenscia vlaanderen in Antwerp.

The theme of the essenscia vlaanderen event was Connecting industries for a better quality of life. During the panel discussion with Luc Delagaye (Agfa Materials), Marina Fernhout-Mollemans (3M Benelux), Stef Heylen (Janssen Pharmaceutica), Luc Van den hove (imec) and Vlaams minister Philippe Muyters, the importance of innovation and cooperation was emphasized. Also the importance of clusters, like Catalisti, that enable these local and international collaborations and that create an environment for open innovation, was highlighted.

Read the press release and analysis of Geert Noels: http://www.essenscia.be/nl/PressRelease/Detail/16870

View the essenscia vlaanderen event aftermovie and photos: http://www.essenscia.be/nl/galerij

View the video reports and sector testimonies: https://www.youtube.com/channel/UCYneeidb7uwrjGhnAISwFFA