ENERGIETRANSITIE “België wordt steeds meer een leider in de energietransitie”

Op donderdag 23 kwam onze campagne ‘Energietransitie’ uit als themaspecial bij Trends en op Planet Future!

Onze experten in debat met minister Tinne Van der Straeten: “België speelt steeds meer een voortrekkersrol op het internationale toneel.”

Meer informatie via https://nl.planet-future.be/campaign/energietransitie