Persbericht: Catalisti annual event and results 2017

Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, viert eerste verjaardag

Antwerpen – 19 december 2017 – Exact 1 jaar geleden was de officiële start van de eerste speerpuntcluster chemie en kunststoffen een feit onder de naam Catalisti. Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters heeft in 2016 een nieuw innovatie- en clusterbeleid vormgegeven om zo de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers te stimuleren. De tijd van ‘vivons heureux, vivons cachés’ ligt achter ons. Wie succesvol wil innoveren, moet over het muurtje kijken en samenwerken met andere partners. Het doel? De economische impact van innovatie de komende jaren gevoelig doen stijgen.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie: “Een jaar geleden heb ik jullie uitgedaagd als Catalisti om ervoor te zorgen dat bedrijven gaan samenwerken aan de toekomst. Geen eenvoudige zaak, maar jullie hebben de handschoen opgenomen vanaf dag 1. Jullie zijn gaan zoeken naar bedrijven die mee wilden investeren en mee wilden instappen in een open innovatie principe. De stap die Catalisti heeft gezet is de juiste stap. Op deze manier zal Catalisti, niet alleen voor zichzelf, maar voor alle bedrijven die aangesloten zijn een enorme toegevoegde waarde creëren.”

Jan Van Havenbergh, managing director Catalisti: “Catalisti speelt in op maatschappelijke uitdagingen zoals circulaire economie, klimaat en bio-economie. Dit jaar hebben we 17 nieuwe innovatieprojecten opgestart, samen met onze partners, die zowel oplossingen bieden voor deze maatschappelijke uitdagingen als economische meerwaarde creëren voor Vlaanderen. Voor de Vlaamse chemie en kunststoffen industrie is dit een groot succes.”

Samenwerking als sleutel tot succes

De Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen is een triple helix partnerschap tussen de Vlaamse industrie, de Vlaamse overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Binnen Catalisti is samenwerking de sleutel tot succes. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling. Uit ervaring is gebleken dat werken volgens het principe van open innovatie resultaten oplevert en een hefboomeffect creëert.  En dat bewijst Catalisti nogmaals met de resultaten van haar eerste werkingsjaar: Niet minder dan 17 innovatieprojecten zijn opgestart. Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 13,5 miljoen euro in Catalisti. Hiervan ging 12,7 miljoen euroals subsidies naar de Vlaamse kennisinstellingen (9,8 miljoen euro) en Vlaamse industrie (2,9 miljoen euro). Catalisti zet hierbij ook sterk in op het betrekken van KMO’s. Maar liefst 46% van de bedrijfssubsidies ging naar KMO’s.

Deze investering van 13,5 miljoen euro leverde een geschatte economische meerwaarde op van meer dan 319 miljoen euro, waaronder 643 bijkomende jobcreatie en 247 miljoen euro aan nieuwe investeringen in Vlaanderen. Dit wil zeggen dat Catalisti met zijn werking een economisch hefboomeffect van 30 realiseert. Een trend die Catalisti de komende jaren wil verderzetten en zelfs nog wil versterken.