Offertebestek DuurzaamheidsEvaluatieTool – 12/06/2017

Dit offertebestek beoogt het werven van een consultant voor het uitwerken van een duurzaamheidsevaluatietool. 

Catalisti zoekt ondersteuning van een consultant voor de ontwikkeling van een pragmatisch beoordelingsinstrument voor de duurzaamheid van de door Catalisti ondersteunde innovatieprojecten. Het instrument moet ons toelaten om op een gefundeerde manier te evalueren of het project in voldoende mate kan bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen zonder daarbij de opmaak van het dossier overmatig te belasten. 

Van de consultant worden volgende activiteiten verwacht:

·        Ontwikkeling van een draft beoordelingsinstrument

·        Organisatie van een interactieve workshop met de Catalisti stakeholders

·        Ontwikkeling van een definitief beoordelingsinstrument + handleidin

Gevraagde expertise:

·        Expertise en ervaring op het vlak van duurzaamheidsevaluatie en het ontwikkelen van tools

·        Expertise en ervaring op het vlak van organisatie van workshops en stakeholder engagement

Dit alles binnen een tijdsbestek van 10-15 dagen.

Periode: sept-dec 2017

Gelieve uw bestek vóór 26/06 per mail te bezorgen aan tschaerlaekens@catalisti.be.