Europa, Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent investeren samen 9,36 miljoen EURO in de Bio Base Europe Pilot Plant 

EFRO Vlaanderen en Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) ondertekenden een overeenkomst voor een investering van 9,36 miljoen EURO in het kader van het IMPACT project. Deze investering wordt gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Bio Base Europe Pilot Plant. Hiermee zal nieuwe onderzoeksinfrastructuur worden opgebouwd, specifiek voor gasfermentatie en Down-Stream Processing. 

Gasfermentatie is een nieuwe duurzame technologie om afvalgassen zoals CO2 en syngas met behulp van micro-organismen om te zetten naar een brede waaier aan chemische stoffen. Het is een technologie met een groot potentieel op vlak van ‘carbon footprint’ reductie. De Bio Base Europe Pilot Plant zal een unieke opschalingsfaciliteit voor gasfermentatie uitbouwen, om uit te groeien tot een wereldwijde referentie inzake gasfermentatie, en van Vlaanderen de proeftuin te maken voor deze duurzame technologie. Down-Stream Processing omvat de isolatie en opzuivering van het eindproduct na de biotechnologische of chemische conversiestap. De Bio Base Europe Pilot Plant bouwt hiermee zijn Down-Stream Processing capaciteiten op hoog TRL (Technology Readiness Level) niveau verder uit. Dit zal toelaten om het potentieel van de fermentoren tot 15m3 ten volle te benutten.  

De Bio Base Europe Pilot Plant zorgt er voor dat bedrijven en onderzoekscentra toegang hebben tot state-of-the-art pilootinfrastructuur voor de biogebaseerde economie. Dit stelt Vlaanderen in staat om koploper te blijven op vlak van industriële biotechnologie én een belangrijke bijdrage te leveren aan de Europese innovatie agenda. Daardoor zal deze investering de economische ontwikkeling in de regio en ver daarbuiten stimuleren.  

Bio Base Europe Pilot Plant is een proeffabriek voor de biogebaseerde economie. Ze helpt bedrijven bij de riskante en dure opschaling van laboratoriumprocessen naar industriële processen voor innovatieve biogebaseerde producten zoals bioplastics, biodetergenten, biosolventen, biochemicaliën, biomaterialen enz.  De Bio Base Europe Pilot Plant werd operationeel in 2011 en telt vandaag reeds meer dan 60 medewerkers. Sinds de oprichting werden reeds 180 projecten uitgevoerd in samenwerking met bedrijven uit binnen- en buitenland. Door de proeffabriek kwam hun innovatie dichter bij de markt, nieuwe ontwikkelingen die heel wat jobs creëerden. Daarnaast is Bio Base Europe Pilot Plant partner in 26 publieke consortia met 123 partners. 

Op korte tijd groeide de Bio Base Europe Pilot Plant uit tot een lichtend voorbeeld en een voortrekker van de biogebaseerde economie in Vlaanderen en Europa.  Dank zij de financiële ondersteuning van Europa, Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent zal ze meer innovatieprojecten kunnen ondersteunen die leiden tot economische groei en werkgelegenheid, zowel in Vlaanderen als daarbuiten.

Prof. Wim Soetaert, CEO van de Bio Base Europe Pilot Plant: “De Bio Base Europe Pilot Plant is een fabriek van de toekomst die zeer snel groeit. We zijn momenteel overbevraagd waardoor er nood is aan bijkomende onderzoekinfrastructuur. Met behulp van deze apparatuur kunnen we onze groei verderzetten en steeds meer bedrijven vooruit helpen met hun innovatieprocessen.”

 Minister Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport: “Vlaanderen heeft mee de handschoen opgenomen om zich in te zetten voor het klimaat en de opwarming van de aarde te bestrijden. De beste manier om dit te doen is door in nauwe samenwerking met onze ondernemingen en kennisinstellingen volop in te zetten op innovatie. Zo proberen we om enerzijds de CO2-uitstoot te verminderen, anderzijds zoeken we manieren om CO2 te gebruiken als een nieuw materiaal waaruit we opnieuw producten kunnen maken. Door onze steun aan de Bio Base Europe Pilot Plant versterken we de Vlaamse pioniers op dit gebied en versnellen we de omzetting van onderzoek naar de praktijk. Tegelijk goed voor het klimaat én voor de jobs in onze staal- en andere industrieën.” 

Voor meer informatie of een interview,  contacteer:

Katrien Molders, Communication Manager Bio Base Europe Pilot Plant,
Katrien.Molders@bbeu.org, Tel: +32 (0)9 335 70 01, Mob: +32 (0)486 951 109

of

Wim Soetaert, CEO Bio Base Europe Pilot Plant,
Wim.Soetaert@bbeu.org, Tel: +32 (0)474 51 47 91

 Links en informatie

Bio Base Europe Pilot Plant: www.bbeu.org
Bio Base Europe Pilot Plant YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCAv0dDY6GAErMkW5eLQkKqA
EFRO: www.efro.be
Click here for the english version of this press release

 Met steun van: