3de oproep projectvoorstellen BEL-SME

Dit initiatief richt zich tot kmo?’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De derde oproep staat open voor alle disciplines. Het projectconsortium bestaat ten minste uit 2 kmo’s van 2 verschillende Belgische regio’s en de duurtijd van een project ligt tussen 12 en 24 maanden. Specifieke documenten zijn voorzien, die door het consortium gezamenlijk worden ingediend.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan deze oproep voor innovatieprojecten via het kmo-programma? (kmo-innovatieprojecten), met een maximum steunbedrag van €250.000. In totaal wordt er indicatief €750.000 voor deze call voorzien. Het Vlaamse luik van de projecten dient te voldoen aan de evaluatiecriteria van dit programma. Samen met DG06 en Innoviris zal centraal overlegd worden over de financiering van de projecten.

Bij goedkeuring en financiering door de verschillende agentschappen, komt het Vlaamse luik in aanmerking voor een verhoging van het steunpercentage met 10% indien wordt samengewerkt tussen minstens 2 onafhankelijke kmo’s, waarvan geen enkel bedrijf meer dan 70 % van de kosten draagt (de samenwerkingstoeslag).

BEL-SME steunt gezamenlijke projecten, maar om een financiering te bekomen voor de specifieke taken binnen het project, dient elke bedrijfspartner een klassieke financieringsaanvraag in te dienen bij de bevoegde Gewestelijke financieringsinstelling. Er dient ook een ‘gemeenschappelijk’ formulier over de samenwerking en een draft consortiumovereenkomst ingediend te worden.

  • het gemeenschappelijk formulier dat een algemeen beeld moet geven over het project en een draft consortiumovereenkomst moeten ten laatste op vrijdag 25 augustus 2016 (12 uur) worden verstuurd naar belsme@vlaio.be
  • de Vlaamse financieringsaanvraag moet eveneens worden ingediend ten laatste op vrijdag 25 augustus 2017 (12 uur) via het e-mailadres : belsme@vlaio.be.

Op de websites van de regionale financieringsprogramma’s vind je bijkomende informatie over de financiering van de Brusselse, Waalse en Vlaamse partners.

Contactpersonen Agentschap Innoveren & Ondernemen :
Ria Bruynseels (ria.bruynseels@vlaio.be of 02/432 42 76)
Elsie De Clercq (elsie.declercq@vlaio.be of 02/432 42 78)