PMV Pitching Days 2020

Zit uw onderneming in een start, scale-up- of sterke groeifase en beschikt het bedrijf over onvoldoende stabiele cashflows om een belangrijke investeringsperiode te overbruggen? Dan is het aantrekken van (risico)kapitaal een logische keuze. Ook in een latere fase kan een bijkomende kapitaalinjectie belangrijk zijn, denk bijvoorbeeld aan verdere internationale expansie, agressieve groei of een actieve buy & build strategie. Hebt u een goed onderbouwd businessplan met een duidelijke visie op lange termijn en hebt u nood aan bijkomend kapitaal? Kom uw ondernemingsplan voorstellen bij PMV! PMV biedt kapitaaloplossingen voor verschillende sectoren en organiseert in het voorjaar van 2020 pitchingsessies rond volgende thema’s:

30 Maart 2020
Circulaire Economie (recycling, waste, …)

20 April 2020
Advanced Materials (materialen met superieure functionaliteiten, bv. biochemicals/-technologie, nanomaterialen, coatings, …)

4 Mei 2020
Products & Services (mobiliteit, logistiek, cloud technologie, …)

25 Mei 2020
Smart Production (advanced manufacturing, advanced robotics, nano-electronics, IoT, 3D-printing, …)

Inschrijven voor de pitches kan via:
www.pmv.eu/nl/kom-pitchen-bij-pmv