VLARIP Workshop: REACH & SVHC

Interesse in de laatste ontwikkelingen op het vlak van REACH-autorisaties, -restricties en communicatieverplichtingen in de waardeketen voor gevaarlijke chemische stoffen? Dankzij essenscia’s workshop VLARIP: REACH autorisatie, restrictie & SVHC communicatie in de toeleveringsketen op donderdag 24 september bent u meteen helemaal mee! Verschillende experts komen daarbij aan het woord, waaronder ook catalyst Johan De Houwer, die aan de hand van relevante Catalisti-projecten enkele innovatieve alternatieven voor gevaarlijke stoffen bespreekt.

Meer info over het programma en de registratie vindt u op https://www.essenscia.be/event/vlarip-reach-autorisatie-restrictie-svhc-communicatie-in-de-toeleveringsketen/.