CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

Op 3 September 2020 (14-18u) organiseren de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) en de Nederlandse ambassade in België samen een event over de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage/Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële transitie.

Doel van het event is om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de randvoorwaarden, hindernissen en opportuniteiten die nodig zijn voor een doordachte en kosten-efficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus zal hierbij liggen op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerkingsopportuniteiten en de ontwikkelingskansen vanwege het Europese niveau.

Op het programma staan:

  • welkomstwoord – Nederlandse ambassadeur
  • introductie – Thomas Wyns (VUB)
  • Industrie: kansen en hindernissen in grensoverschrijdende samenwerking rond waterstof en CCU/S – Anton van Beek & Manfred van Vlierberghe
  • Milieu-organisaties: randvoorwaarden voor beleid rondom waterstof en CCU/S – Michelle Prins (Rli) en Olivier Beys (BBL)
  • Europees perspectief: mogelijkheden ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking – kabinet Commissaris Timmermans
  • netwerkbijeenkomst

Er zullen maximaal 50 personen fysiek toegelaten worden in de plenaire zaal van de ambassade. Voor de overige belangstellenden is er een livestream. Meer info over het programma en de inschrijvingen vindt u op www.minaraad.be/themas/klimaat/mogelijkheden-voor-de-technieken-en-infrastructuur-ccu-s-en-waterstof.