SymbioseCompleted 

Symbiose: matchmaking voor circulaire economie en grondstoffen
Symbiose is een matchmaking platform om industriële nevenstromen een hoogwaardigere toepassing te geven, volgens het principe van Lansink. Dit wordt bereikt via actieve workshops, bedrijfsbezoeken en een interactieve databank.

Het Symbiose-project startte in september 2012 en werd gesubsidieerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen tot en met december 2015. Catalisti maakte actief deel uit van de uitvoering van het project van september 2014 tot december 2015.

Symbiose heeft met meer dan 300 organisaties en bijna 2000 stromen voor grondstoffen en technologieën voldoende kritische massa in zijn databank om een impact te kunnen maken op de Vlaamse industrie. Dit valt ook op aan de resultaten van de matchmaking activiteiten die met deze data gebeurden. Van de duizenden linken die werden gemaakt werden er een 500-tal nauwer gevolgd. Hiervan kwam er feedback van 11 bedrijven dat zij een geslaagde match maakten voor een totaal geschatte economische meerwaarde van meer dan €1.000.000/jaar.

Als men hierbij de gekende koppelingen neemt die in onderhandeling of testfase zitten overstijgt de gezamenlijke kostenbesparing de 2,5 miljoen euro. Daarboven komt nog een groot potentieel dat nu nog niet bekend is.

OVAM en VITO zetten in de komende jaren de werking van het platform verder.

Voor meer informatie kan u terecht bij Johan Gemoets (johan.gemoets@vito.be) en Andy Vancauwenberghe (andy.avemco@gmail.com) of op de website www.smartsymbiose.com

Geef uw stromen online door!
Er is de mogelijkheid uw stromen door te geven via onze template.
Stuur deze ingevuld naar info@smartSYMBIOSE.be . Wij zullen dan uw stromen ter harte nemen en kijken of er interessante of nieuwe synergiën voor uw bedrijf mogelijk zijn.
Houd tijdens het invullen indachtig dat hoe gedetailleerder de template wordt ingevuld, hoe sneller de juiste matches gemaakt zullen worden.
Veel success alvast!