Algaemill: valorisation study

Momenteel werken een consortium van private ondernemingen, onderzoekscentra en een intercommunale in het pilootproject ‘ALCHEMIS’ samen aan de verdere ontwikkeling van een algen-productiefaciliteit en aan de downstream processing van afgeleide producten op pilootschaal. Dit ALCHEMIS-project wordt financieel ondersteund door MIP en IWT. De operationele resultaten van dit consortium bewijzen dat deze technologie rendabel kan worden.

De volgende stap in de opschaling van de technologie naar volledig industriële schaal is de realisatie van een demonstratie-installatie met een totale oppervlakte van 3 hectare, waarvan 1 hectare bruikbare oppervlakte. Deze installatie moet industriële hoeveelheden van algen produceren vanaf primaire grondstoffen en vanaf nevenstromen, en de geproduceerde algen verder raffineren en converteren naar allerhande algen-producten. Voor deze stap is er een consortium van partners nodig die samen het volledig geïntegreerde productieproces afdekken. Alle consortiumpartners zullen in staat zijn hun technologie te ontwikkelen en op de markt te brengen en daarbij hun eigen intellectuele eigendom te behouden en te valoriseren. Op deze manier zal het consortium evolueren naar een ‘total solution provider’ en de demonstratieplant naar een algen- raffinaderij.

De doelstelling van deze valorisatiestudie is het uitwerken van een business model voor een dergelijke industriële demonstratie-installatie voor de productie van micro-algen en hun producten.