Vlaamse regering en Catalisti ondertekenen clusterpact voor duurzame innovaties in chemie en kunststoffen

Brussel, 9 juni 2017 – Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, heeft vandaag het clusterpact officieel ondertekend samen met Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Dit clusterpact legt de concrete engagementen vast van de clusterorganisatie, de bedrijven en kennis-instellingen die er deel van uitmaken en de overheid. Catalisti verenigt bijna honderd bedrijven en alle Vlaamse universiteiten. Ook sectorfederatie essenscia vlaanderen, VITO (Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek), het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel en Bio Base Europe Pilot Plant, de pilootfaciliteit voor de bio-gebaseerde industrie, maken deel uit van het innovatieplatform.

Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters het nieuwe clusterbeleid om zo de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers te stimuleren. Het doel? De economische impact van innovatie gevoelig doen stijgen. Intussen werden vijf speerpuntclusters aangeduid: Catalisti (chemie en kunststoffen), SIM (slimme materialen), VIL (duurzame logistiek), Flux50 (energie) en Flanders FOOD (voeding). Stuk voor stuk sluiten ze aan bij de sterkten van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters: “Het engagement dat we als Vlaamse overheid aangaan is niet min: het gaat om maximum 500.000 euro per cluster, en dat voor een termijn van 10 jaar. Daarnaast is er dit jaar 50 miljoen euro ter beschikking voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen. Maar voor wat hoort wat: de bedrijven leggen zelf ook minstens 50% van de financiering van de clusterwerking op tafel.”

Minister-president Geert Bourgeois: “De sterke focus van de Vlaamse regering op onderzoek en ontwikkeling loont. Innovatie is een van de levenslijnen van onze Vlaamse welvaart. De samen- en wisselwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen is dan ook van cruciaal belang willen we onze welvaart veilig stellen, onze bedrijven verankeren en onze toppositie in het buitenland behouden.”

Jan Van Havenbergh, managing director van Catalisti: “In de speerpuntcluster CATALISTI, waar bedrijven uit de hele waardeketen vertegenwoordigd zijn, van grondstofleverancier tot kunststofverwerker, is innovatie in zijn brede betekenis de drijvende kracht voor vooruitgang. Vanwege het hoge financiële fundament zijn grotere bedrijven meestal de trekkers, maar de samenwerking met middelgrote en kleine ondernemingen garandeert de doorgroei naar gezamenlijk internationaal succes. Een clusterwerking zoals die van CATALISTI brengt de kennis binnen bedrijven en onderzoeksinstellingen samen.”

Meer info:
Gert Verreth, Communication Advisor essenscia, tel 02 238 97 86, GSM 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Catalisti, info@catalisti.be