Trekkersrol binnen circulaire economie voor kmo’s uit textiel en kunststofverwerkende industrie

De Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen beschikt vier jaar na haar oprichting over een sterk partnerschap. Met het GTI-project “Circularity in & with New Materials” willen de betrokken partners hun innovatiekracht verder bundelen om West-Vlaamse kmo’s uit de kunststofverwerkende en textielindustrie een trekkersrol binnen de circulaire economie te laten nemen.

Het jaarverslag van Fost Plus vzw (mei 2017) bevestigt dat België met een recyclagecijfer van 87,4 procent in 2016 meer dan ooit inzake verpakkingenrecyclage het best presterende land van Europa
is. Ondanks deze heel positieve cijfers op vlak van recyclage kunnen ook onze kmo’s heel wat meer halen uit een circulaire economie. In dit economisch systeem, in tegenstelling tot het traditionele
lineaire systeem, worden producten en materialen niet hergebruikt maar specifiek ontworpen om hun waarde bij hergebruik te behouden. “Het lineaire model heeft, naast welvaart, ook een immense
en structurele hoeveelheid afval tot gevolg. Bovendien zorgt het hoge energie-, grondstoffengebruik en emissie-uitstoot van dit model voor een ernstige klimaat- en milieu-impact”, beseft Jean de
Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Ook Europa legt nadruk op het belang van circulaire economie en het sluiten van kringlopen. Vanuit Vlaanderen is deze transitie als prioriteit opgenomen
in de transitiebeleidsnota 2050. Dit project biedt onze kmo’s de kansen om terzake een voortrekkersrol op te nemen.”

Om verder te lezen, klik HIER