Catalisti officieel gelanceerd

Speerpuntcluster chemie en kunststoffen officieel gelanceerd onder nieuwe naam Catalisti

Antwerpen, 19 december 2016 – De officiële start van de speerpuntcluster chemie en kunststoffen is een feit onder de nieuwe naam Catalisti. De speerpuntcluster moet duurzame innovaties in de chemie en kunststoffen stimuleren door intensieve en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden op te zetten tussen kleine en grote ondernemingen, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Bijna honderd bedrijven en alle Vlaamse universiteiten stappen mee in het project, samen met sectorfederatie essenscia vlaanderen, VITO (Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek), het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel en Bio Base Europe Pilot Plant, de pilootfaciliteit voor de bio-gebaseerde industrie.

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters lanceerde eerder dit jaar het nieuwe, gerichte clusterbeleid. Dit ondernemersgedreven clusterbeleid moet de transformatie van ons economisch weefsel versnellen en het kennisgedreven karakter van de economie versterken. Met de start van Catalisti, de Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen, maakt de Vlaamse regering duidelijk dat zij kiest voor de ondersteuning van de chemie en kunststofsector. In het nieuwe clusterbeleid wordt gekozen voor strategische domeinen die aansluiten bij de sterkten van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen. Catalisti ondersteunt dan ook een sector waarmee internationaal het verschil gemaakt kan worden.

Samenwerking als sleutel tot succes

De nieuwe Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen is een triple helix partnerschap tussen de Vlaamse industrie, de Vlaamse overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. De cluster neemt zo de draad op van de aflopende initiatieven FISCH, Flanders Innovation hub for Sustainable Chemistry, en FPV, Flanders’ PlasticVision. Net zoals binnen deze initiatieven, zal ook binnen Catalisti de sleutel tot succes samenwerking zijn. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling. Uit ervaring is gebleken dat werken volgens het principe van open innovatie resultaten oplevert en een hefboomeffect creëert. De voorbije jaren zijn er reeds 39 innovatieprojecten opgestart, goed voor 9 patenten en enkele veelbelovende spin-offs. Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 25 miljoen euro in dit initiatief en dit leverde een geschatte economische meerwaarde op van meer dan 575 miljoen euro, of een economisch hefboomeffect van 26.

Catalisti hanteert het Triple F principe

Catalisti bestaat uit een team van domeinspecialisten die in het clusternetwerk innoverende projecten capteren, faciliteren en katalyseren volgens het Triple F principe (Find, Facilitate, Fulfill). Catalisti capteert en initieert innovatieprojecten en vindt hierbij geschikte partners gericht op duurzame nieuwe business opportuniteiten. Bovendien beschikt Catalisti over competenties en middelen om specifieke diensten te leveren én te coachen bij subsidieaanvragen. Catalisti beschikt ook over een eigen geoormerkt subsidiebudget om innovaties te realiseren en versnellen. Tenslotte katalyseren ze samenwerking tussen innovatieve bedrijven en kennisinstellingen om snel tot concrete oplossingen te komen.

Catalisti staat nu voor de uitdaging om de Vlaamse economie te transformeren en om de vermarkting van innovatie te stimuleren. De taak van de cluster bestaat erin om samen met de sector oplossingen te zoeken en aan te bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Internationale samenwerking is hierbij noodzakelijk aangezien deze maatschappelijke uitdagingen zich niet tot de grenzen van Vlaanderen beperken.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Economie en Innovatie: “De keuze voor chemie en kunststoffen als speerpuntcluster is logisch: met deze sector kan Vlaanderen internationaal het verschil maken. De uitdagingen zijn groot en de opdracht van Catalisti is niet evident: constant weten wat er leeft en vooral de juiste spelers samenbrengen om samen te werken aan oplossingen. Dat kan alleen maar slagen als er voldoende openheid en vertrouwen is tussen alle betrokken partijen: overheid, clusterorganisatie, bedrijven en kennisinstellingen. Nu is het aan Catalisti om de ambitieuze plannen waar te maken!”

Jan Van Havenbergh, managing director Catalisti: “Het starten van Catalisti als een volwaardige speerpuntcluster is een opportuniteit voor de chemie en kunststofsector om haar innovatie inspanningen gericht op duurzaamheid en klimaat nog te versterken en zowel economische meerwaarde te creëren als de ecologische doelstellingen van Vlaanderen te helpen realiseren.”