Persmededeling Catalisti Jaarevent 2018

Persmededeling                                      

11 december 2018

 

Catalisti blikt terug op een succesvol tweede jaar als Speerpuntcluster voor Chemie en Kunststoffen

Antwerpen – 11 december 2018 – Exact 2 jaar geleden was de officiële start van de allereerste speerpuntcluster, de cluster voor chemie en kunststoffen, een feit onder de naam Catalisti. Catalisti stimuleert strategische samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid om de economische impact van duurzame innovatie te doen stijgen. Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan is samenwerking via een open innovatieprincipe immers cruciaal. Enkel op deze manier is het mogelijk om de sterke positie van de chemie- en kunststofsector in Vlaanderen ook in de toekomst te vrijwaren en om de sector op wereldniveau een toonbeeld te laten zijn van de  transitie naar duurzame chemie.

Jan Van Havenbergh, managing director Catalisti: “De chemie- en kunststofsector van vandaag, zal niet die van morgen zijn. Daarom is het belangrijk om te blijven inzetten op innovatieve samenwerkingen tussen de verschillende actoren, zelfs over de sectoren heen. Bovendien is de ontwikkeling van een lange termijnvisie gesteund vanuit de industrie onontbeerlijk om deze transitie te realiseren. ”

 

Samenwerking als sleutel tot succes

De Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen is een triple helix partnerschap tussen de Vlaamse industrie, de Vlaamse overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Binnen Catalisti is samenwerking de sleutel tot succes. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling. Uit ervaring is gebleken dat werken volgens het principe van open innovatie resultaten oplevert en een hefboomeffect creëert.  En dat bewijst Catalisti nogmaals met de resultaten van haar tweede werkingsjaar: Niet minder dan 7 innovatieprojecten zijn opgestart. Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 16,2 miljoen euro in Catalisti. Hiervan ging 10,1 miljoen euro als subsidies naar de Vlaamse kennisinstellingen (5,9 miljoen euro) en Vlaamse industrie (4,2 miljoen euro). Catalisti zet hierbij ook sterk in op het betrekken van KMO’s. Niet minder dan 36% van de bedrijfssubsidies ging naar KMO’s.

Deze investering van 16,2 miljoen euro leverde een geschatte economische meerwaarde op van meer dan 227 miljoen euro, waaronder bijna 1000 bijkomende jobcreaties en 133 miljoen euro aan nieuwe investeringen in Vlaanderen. Dit wil zeggen dat Catalisti met zijn werking een economisch hefboomeffect van 22 realiseert. Een trend die Catalisti de komende jaren wil verderzetten en zelfs nog wil versterken.