NEWS

Click here to read our latest newsletter, and subscribe to our upcoming mailings to stay up-to-date with the latest news from the Catalisti network!

SEPARATION AND ANALYTICAL TECHNIQUES FOR PROCESS CONTROL FOR CHEMICAL PROCESSES IN FLOW In the Science, Engineering and Technology Group, Faculty of Engineering Technology, Department of Chemical Engineering, Technology Cluster of Sustainable Process Technology, Technology Campus Diepenbeek at KU Leuven there is a full-time academic vacancy (part of the senior academic staff) in the area of chemical process technology, specifically concerning separation and analytical techniques for process control in flow-based processes. We are looking for internationally oriented candidates with an excellent research file, a strong affinity with industrial applications, and with educational competencies within the field of process control, electrochemical processes

As from today, B4PLASTICS and its development partner Trideus turn 3D printing with plastic materials circular: COMPOST3D® is the first 3D plastic filament in the world that connects design and composting of 3D objects by means of a smartphone app. Since the origin of plastics, COMPOST3D® is thereby the first plastic product ever that gives consumers numeric end-of-life information dependent on the way of design and use. How plastics come to life the moment we throw them away. Read more here.

The Flemish Energy Cluster calls upon Flemish companies to join their efforts and submit feasibility study proposals by May 31. The Cluster offers its competences to support potential partners in the process. The Flemish Energy Cluster facilitates and supports innovation trajectories around major living labs in the smart energy field showing positive impact for the Flemish industry. Which innovation trajectories have the highest impact (employment, investments, turn-over)? And which R&D/innovation activities are the required steps in these promising trajectories? In order to evaluate the economic feasibility, the potential market impact, the ideal partnership and the remaining technological, legislative and other

Eind vorige week werd via het EFRO E-loket een nieuwe projectoproep ten bedrage van 10 miljoen Euro opengesteld. Deze oproep richt zich op projecten die zorgen voor de ondersteuning en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. De projecten dienen aan te sluiten op het Vlaamse clusterbeleid, waarin een structurele samenwerking wordt nagestreefd tussen ondernemingen en kennisinstellingen. Om haar positie als dynamische kennisregio te versterken, moet Vlaanderen de valorisatie van technologische en niet-technologische kennis voortdurend optimaliseren. Het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende projecten met kennistoepassingen vormt hiervoor een belangrijk instrument. De overdraagbaarheid van deze projecten naar andere

InOpSys has been selected as one of the finalists in the area of "Waste water-free chemical sites" for ‘Imagine Chemistry’ of AkzoNobel. This is a global challenge, initiated by AkzoNobel, for start-ups who all hold great potential to address customer needs and contribute to a safer, more sustainable world. The winning idea will be turned into a commercial reality with real global impact. All finalists will now participate in a three-day event starting June 1 at AkzoNobel's research facility in Deventer, the Netherlands, where they will be supported by RD&I and business development experts to further develop their business ideas and concepts.

Check out this motivational video! https://youtu.be/PQ7YMuTlktc

Dit initiatief richt zich tot kmo?’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De derde oproep staat open voor alle disciplines. Het projectconsortium bestaat ten minste uit 2 kmo’s van 2 verschillende Belgische regio’s en de duurtijd van een project ligt tussen 12 en 24 maanden. Specifieke documenten zijn voorzien, die door het consortium gezamenlijk worden ingediend. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan deze oproep voor innovatieprojecten via het kmo-programma? (kmo-innovatieprojecten), met een maximum steunbedrag van €250.000. In totaal wordt

Catalysts are involved in more than 95% of the production of chemicals, fuels, pharmaceuticals and consumer goods. They often consist of toxic elements that are difficult to remove from the final end product and usually get destroyed during that process. A solution  to this is to “capture” such catalysts in cage like materials that hold the catalyst without decreasing it’s activity. Afterwards, the “catalyst in the cage”, comparable to a “ship in a bottle” can be easily be separated and reused time and time again. A good catalyst is 100% efficient, creating no side products or waste.  A nice example

Biedt de industrie volop kansen Vlaanderen zet in op een innovatieve, marktgerichte chemische- en kunststofindustrie, klaar voor de duurzaamheidsuitdagingen. Hier liggen de opportuniteiten voor de industrie. Innoveren en valoriseren door sectoroverschrijdend samenwerken staan voorop, zegt Jan Van Havenbergh, algemeen directeur van de nieuwe speerpuntcluster organisatie Catalisti. Die is het vervolg op de competentiepool Fisch. “Belangrijk is uit te gaan van de competenties van de industrieën en kennisinstellingen met steun van de overheid.” Tot nu toe zijn meer dan honderd bedrijven, sectorfederatie essenscia vlaanderen, alle Vlaamse universiteiten, de kennisinstellingen Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), Centexbel (het onderzoekscentrum voor de textielindustrie) en

Beste,                                              Wij nodigen u vriendelijk uit voor de workshop ‘VOC poor coatings’  & B2B’s op 27/4 in Diepenbeek, georganiseerd in het kader van  de Cluster ‘Innovatieve Coatings’, een samenwerking tussen Cori, Sirris en Centexbel. Deze workshop laat u toe over het muurtje te kijken en zo ideeën op te doen over technologieën die reeds in andere coatingsectoren gebruikt worden. We nodigen zowel de metaal-, textiel-, houtsector, etc. uit om om over de sectoren heen innovatieve coatings te ontdekken. Op basis van wetgeving en maatschappelijke behoeften, is er een nood aan meer ecologisch verantwoorde coatingproducten. Dit is een cross-sectorale thematiek