NEWS

Newsflash! VLAIO is looking for a new Moonshot Accountmanager. Do you want to support the climate transition of Flemish industries? Then make sure to check out their job offer! Read more…

Tussen 2 februari en 31 maart 2017 kunnen innovatieve bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland een subsidieaanvraag indienen bij CrossRoads. Dat Europese project wil de grensregio een economische boost geven door technologische en grensoverschrijdende innovatie te stimuleren. CrossRoads past binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het doel van het project is om concrete innovatieprojecten van bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) te steunen. CrossRoads2 richt zich op kmo’s en mkb’s met sterke, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die willen samenwerken met bedrijven aan de andere kant van de grens. Het project is een vervolg op het succesvolle CrossRoads1

Open call for interregional company projects on small scale biorefineries, deadline 07/03/2017 At this moment, there is an open project call within the “Era-Net Facce Surplus” regional co-funding system. The topic is “small scale multi-input, multi-product biorefinery concepts“. If you have an R&D collaboration with at least one company from one of the other 15 participating regions within this topic, it seems worthwhile to develop a project proposal for this call because of the high succes rates. Subsidy percentages are comparable to other VLAIO or Catalisti R&D projects. Catalisti members that are interested, can contact Tine Schaerlaekens (GSM: +474 66

The survey aims to collect information for thorough analysis of availability and use of funding mechanisms for users of Shared Pilot Facilities for the bio-economy. The results of this survey will be used to: improve funding mechanisms for users of shared pilot facilities better align funding mechanisms to the actual needs of users of shared pilot facilities The results of this survey will be discussed during the Interregional Seminar on Indirect Support for Shared Pilot Facilities, to be held at the Centre for Process Innovation on March 16th, 2017. The partners of the Smart Pilots project invite all users, new-users

Speerpuntcluster chemie en kunststoffen officieel gelanceerd onder nieuwe naam Catalisti Antwerpen, 19 december 2016 – De officiële start van de speerpuntcluster chemie en kunststoffen is een feit onder de nieuwe naam Catalisti. De speerpuntcluster moet duurzame innovaties in de chemie en kunststoffen stimuleren door intensieve en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden op te zetten tussen kleine en grote ondernemingen, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Bijna honderd bedrijven en alle Vlaamse universiteiten stappen mee in het project, samen met sectorfederatie essenscia vlaanderen, VITO (Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek), het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel en Bio Base Europe Pilot Plant, de pilootfaciliteit voor de bio-gebaseerde industrie.