NEWS

Click here to read our latest newsletter, and subscribe to our upcoming mailings to stay up-to-date with the latest news from the Catalisti network!

Dit offertebestek beoogt het werven van een consultant voor het uitwerken van een duurzaamheidsevaluatietool.  Catalisti zoekt ondersteuning van een consultant voor de ontwikkeling van een pragmatisch beoordelingsinstrument voor de duurzaamheid van de door Catalisti ondersteunde innovatieprojecten. Het instrument moet ons toelaten om op een gefundeerde manier te evalueren of het project in voldoende mate kan bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen zonder daarbij de opmaak van het dossier overmatig te belasten.  Van de consultant worden volgende activiteiten verwacht: ·        Ontwikkeling van een draft beoordelingsinstrument ·        Organisatie van een interactieve workshop met de Catalisti stakeholders ·        Ontwikkeling van een definitief beoordelingsinstrument + handleidin

03/06/2017: InOpSys NV received a very useful award at the Imagine Chemistry Challenge of AkzoNobel as one of the finalists! This is a global challenge, initiated by AkzoNobel, for start-ups who all hold great potential to address customer needs and contribute to a safer, more sustainable world. InOpSys NV proposed its solution for Wastewater Free Chemical plants and got a Rent Voucher for using the AkzoNobel’s new Deventer Open Innovation Center. AkzoNobel and The Netherlands: You'll be hearing from InOpSys.

Brussel, 9 juni 2017 – Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, heeft vandaag het clusterpact officieel ondertekend samen met Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Dit clusterpact legt de concrete engagementen vast van de clusterorganisatie, de bedrijven en kennis-instellingen die er deel van uitmaken en de overheid. Catalisti verenigt bijna honderd bedrijven en alle Vlaamse universiteiten. Ook sectorfederatie essenscia vlaanderen, VITO (Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek), het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel en Bio Base Europe Pilot Plant, de pilootfaciliteit voor de bio-gebaseerde industrie, maken deel uit van

SEPARATION AND ANALYTICAL TECHNIQUES FOR PROCESS CONTROL FOR CHEMICAL PROCESSES IN FLOW In the Science, Engineering and Technology Group, Faculty of Engineering Technology, Department of Chemical Engineering, Technology Cluster of Sustainable Process Technology, Technology Campus Diepenbeek at KU Leuven there is a full-time academic vacancy (part of the senior academic staff) in the area of chemical process technology, specifically concerning separation and analytical techniques for process control in flow-based processes. We are looking for internationally oriented candidates with an excellent research file, a strong affinity with industrial applications, and with educational competencies within the field of process control, electrochemical processes

As from today, B4PLASTICS and its development partner Trideus turn 3D printing with plastic materials circular: COMPOST3D® is the first 3D plastic filament in the world that connects design and composting of 3D objects by means of a smartphone app. Since the origin of plastics, COMPOST3D® is thereby the first plastic product ever that gives consumers numeric end-of-life information dependent on the way of design and use. How plastics come to life the moment we throw them away. Read more here.

The Flemish Energy Cluster calls upon Flemish companies to join their efforts and submit feasibility study proposals by May 31. The Cluster offers its competences to support potential partners in the process. The Flemish Energy Cluster facilitates and supports innovation trajectories around major living labs in the smart energy field showing positive impact for the Flemish industry. Which innovation trajectories have the highest impact (employment, investments, turn-over)? And which R&D/innovation activities are the required steps in these promising trajectories? In order to evaluate the economic feasibility, the potential market impact, the ideal partnership and the remaining technological, legislative and other

Eind vorige week werd via het EFRO E-loket een nieuwe projectoproep ten bedrage van 10 miljoen Euro opengesteld. Deze oproep richt zich op projecten die zorgen voor de ondersteuning en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. De projecten dienen aan te sluiten op het Vlaamse clusterbeleid, waarin een structurele samenwerking wordt nagestreefd tussen ondernemingen en kennisinstellingen. Om haar positie als dynamische kennisregio te versterken, moet Vlaanderen de valorisatie van technologische en niet-technologische kennis voortdurend optimaliseren. Het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende projecten met kennistoepassingen vormt hiervoor een belangrijk instrument. De overdraagbaarheid van deze projecten naar andere

InOpSys has been selected as one of the finalists in the area of "Waste water-free chemical sites" for ‘Imagine Chemistry’ of AkzoNobel. This is a global challenge, initiated by AkzoNobel, for start-ups who all hold great potential to address customer needs and contribute to a safer, more sustainable world. The winning idea will be turned into a commercial reality with real global impact. All finalists will now participate in a three-day event starting June 1 at AkzoNobel's research facility in Deventer, the Netherlands, where they will be supported by RD&I and business development experts to further develop their business ideas and concepts.

Check out this motivational video! https://youtu.be/PQ7YMuTlktc

Dit initiatief richt zich tot kmo?’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De derde oproep staat open voor alle disciplines. Het projectconsortium bestaat ten minste uit 2 kmo’s van 2 verschillende Belgische regio’s en de duurtijd van een project ligt tussen 12 en 24 maanden. Specifieke documenten zijn voorzien, die door het consortium gezamenlijk worden ingediend. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan deze oproep voor innovatieprojecten via het kmo-programma? (kmo-innovatieprojecten), met een maximum steunbedrag van €250.000. In totaal wordt