NEWS

Click here to read our latest newsletter, and subscribe to our upcoming mailings to stay up-to-date with the latest news from the Catalisti network!

In kader van het Interreg -project 'Waterstofregio 2.0’ organiseert WaterstofNet - samen met provinciale/lokale partners - workshops rond de resultaten en opportuniteiten voor waterstof voor een brede waaier aan organisaties (ondernemers, lokale besturen, ... ) in de verschillende provincies van Vlaanderen en Zuid-Nederland. Voertuigen op waterstof zijn zero-emissie en stil. De actieradius en tanksnelheid zijn vergelijkbaar met die van voertuigen op traditionele brandstof. Waterstof wordt toegepast in bussen, heftrucks, vuilnis-wagens, vaartuigen en auto’s. Verder leent waterstof zich met zijn relatief lage specifieke gewicht en hoge energiedichtheid uitstekend voor de opslag van energie. Piekproductie van duurzame vormen van energiewinning, zoals zonne- en windenergie. Waar er mogelijkheden voor waterstof liggen voor

Newsflash! The Catalisti newsletter for June 2017 is out. This issue features a call for partners for a number of collective research projects, a congratulatory message to InOpSys, an invitation for the VALBRAN project launch event, and so much more. Read our newsletter here: https://mailchi.mp/6514893ab66c/catalisti-newsletter-june-2017, or click on the image below.

The BIG-Cluster Stakeholders Meeting, held on 12 June in Eindhoven, illustrated the vivid knowledge exchange and cross-border collaborations under the umbrella of the BIG-Cluster. Diverse innovation projects bring together high-level experts from Flanders region of Belgium, The Netherlands and the German state of North Rhine-Westphalia in the value chains “Aromatics from woody biomass”, “C1 gases to chemicals”, “Aviation fuels from various feedstocks”, and the horizontal topic “Circular economy education”. „The BIG-Cluster initiative has started in 2013. Today, we look back on a success story as the 10 project pitches have impressively demonstrated. They build a sustainable base to expand the

De Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen beschikt vier jaar na haar oprichting over een sterk partnerschap. Met het GTI-project “Circularity in & with New Materials” willen de betrokken partners hun innovatiekracht verder bundelen om West-Vlaamse kmo’s uit de kunststofverwerkende en textielindustrie een trekkersrol binnen de circulaire economie te laten nemen. Het jaarverslag van Fost Plus vzw (mei 2017) bevestigt dat België met een recyclagecijfer van 87,4 procent in 2016 meer dan ooit inzake verpakkingenrecyclage het best presterende land van Europa is. Ondanks deze heel positieve cijfers op vlak van recyclage kunnen ook onze kmo’s heel wat meer halen uit

Van nature uit heeft het chitosan-derivaat een beschermende werking tegen schimmels en bacteriën. Het wordt bijvoorbeeld  gebruikt in de landbouw en voor waterzuivering, in de voedsel- en de cosmetische industrie, voor het onderdrukken van zweetgeur en voor medische toepassingen.Professor Chris Stevens van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent en zijn team hebben het materiaal zo gemodificeerd dat het een extra beschermende werking kreeg. Zo zou de stof in staat moeten zijn om op de romp van de zeilboot de aangroei van mosselen, zeepokken, algen en dergelijke tegen te gaan.“Om dit soort aangroei op boten tegen te gaan, worden doorgaans giftige

EFRO Vlaanderen en Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP) ondertekenden een overeenkomst voor een investering van 9,36 miljoen EURO in het kader van het IMPACT project. Deze investering wordt gedragen door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Vlaanderen, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en de Bio Base Europe Pilot Plant. Hiermee zal nieuwe onderzoeksinfrastructuur worden opgebouwd, specifiek voor gasfermentatie en Down-Stream Processing.  Gasfermentatie is een nieuwe duurzame technologie om afvalgassen zoals CO2 en syngas met behulp van micro-organismen om te zetten naar een brede waaier aan chemische stoffen. Het is een technologie met een groot potentieel op vlak

InOpSys NV will participate in the Luxembourg Circular Economy Hotspot 2017  This major three-day event will offer a forum for debate, exchange, face-to-face meetings and networking for 200 delegates from Europe and beyond. From 20 to 22 June 2017, participants will hear from high-level government and industry leaders about how to turn challenges into opportunities by embracing the circular economy as a key lever for sustainable growth and profitability. They can share knowledge about circular companies as well. InOpSys NV will have the opportunity to take part in the interactive panels and to exchange on a peer-to-peer basis with the

Dit offertebestek beoogt het werven van een consultant voor het uitwerken van een duurzaamheidsevaluatietool.  Catalisti zoekt ondersteuning van een consultant voor de ontwikkeling van een pragmatisch beoordelingsinstrument voor de duurzaamheid van de door Catalisti ondersteunde innovatieprojecten. Het instrument moet ons toelaten om op een gefundeerde manier te evalueren of het project in voldoende mate kan bijdragen aan onze duurzaamheidsdoelstellingen zonder daarbij de opmaak van het dossier overmatig te belasten.  Van de consultant worden volgende activiteiten verwacht: ·        Ontwikkeling van een draft beoordelingsinstrument ·        Organisatie van een interactieve workshop met de Catalisti stakeholders ·        Ontwikkeling van een definitief beoordelingsinstrument + handleidin

03/06/2017: InOpSys NV received a very useful award at the Imagine Chemistry Challenge of AkzoNobel as one of the finalists! This is a global challenge, initiated by AkzoNobel, for start-ups who all hold great potential to address customer needs and contribute to a safer, more sustainable world. InOpSys NV proposed its solution for Wastewater Free Chemical plants and got a Rent Voucher for using the AkzoNobel’s new Deventer Open Innovation Center. AkzoNobel and The Netherlands: You'll be hearing from InOpSys.

Brussel, 9 juni 2017 – Catalisti, de speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen, heeft vandaag het clusterpact officieel ondertekend samen met Vlaams minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Dit clusterpact legt de concrete engagementen vast van de clusterorganisatie, de bedrijven en kennis-instellingen die er deel van uitmaken en de overheid. Catalisti verenigt bijna honderd bedrijven en alle Vlaamse universiteiten. Ook sectorfederatie essenscia vlaanderen, VITO (Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek), het onderzoekscentrum voor de textielindustrie Centexbel en Bio Base Europe Pilot Plant, de pilootfaciliteit voor de bio-gebaseerde industrie, maken deel uit van