Nieuw VLAIO-kostenmodel van kracht

Vanaf vandaag is een nieuw VLAIO-kostenmodel van kracht. In dit model streeft VLAIO naar meer uniformiteit voor diverse steuninstrumenten.

Op 12 oktober 2020 treedt het nieuwe kostenmodel van VLAIO in voege voor nieuwe aanvraagdossiers. Dit nieuwe model beoogt meer uniformiteit tussen verschillende steuninstrumenten, zoals onder meer Ontwikkelings-, Onderzoeks-, ICON-, en cSBO-projecten. Er wordt daarnaast een overgangsperiode voorzien voor deze instrumenten die loopt tot 31 december 2020, waarin de Excel-begrotingsaanvragen van zowel het huidige als het nieuwe kostenmodel gebruikt kunnen worden. Voor de oproepen die binnen deze overgangsperiode vallen, zal per instrument bepaald worden welk kostenmodel gebruikt dient te worden.

Bekijk onderstaand filmpje voor informatie, of contacteer catalyst Johan De Houwer voor een extra woordje uitleg.