INNOVATION AWARD ZENSOR

23.03.2017: Zensor: beter voorkomen dan genezen met sensoren in productie-installaties

Met een netwerk van sensoren en geavanceerde analysetechnieken problemen als corrosie, scheurtjes en vermoeiing in structuren tijdig opsporen, zodat productiestilstanden vermeden kunnen worden. Zensor, een spin-off van de VUB, brengt de ervaring en knowhow die het opdeed in het bewaken van de integriteit van infrastructuurprojecten naar de productie-installaties in de chemie en petrochemie.

“Bedrijven zijn erg goed in het optimaliseren van hun processen en installaties, maar over het beheer van de structuren waarin die zijn ingebed, heeft men veel minder kennis”, zegt Yves Van Ingelgem, CEO van Zensor. “Het bewaken van de integriteit van structuren is nochtans een belangrijk element in het vermijden van ongeplande productiestilstanden.”

Zensor heeft een aantal specifieke sensoren ontwikkeld voor integriteitsbewaking. PermaZEN is een systeem dat corrosie en beschadigingen aan beschermende liners kan meten via elektrodes die in een tank of reactorvat opgehangen worden. Met IntegriZEN kunnen scheurtjes en andere beschadigingen in betonnen structuren gedetecteerd worden. Daarnaast worden nog heel wat andere sensoren gebruikt zoals trillings- en verplaatsingsopnemers en systemen voor het continu opvolgen van boutspanningen.

Algoritmes maken voorspellingen op basis van meetresultaten
De oplossing van Zensor bestaat erin om alle meetresultaten van die sensoren te verzamelen en te analyseren. Knowhow inzake materialen, chemie en meettechnieken worden er samengebracht om voorspellingen te kunnen doen over mogelijke problemen.

“Alle meetgegevens worden samengebracht op een server of in de cloud”, legt Yves Van Ingelgem uit. “Op basis van geavanceerde algoritmes kunnen we afwijkingen detecteren en uitspraken doen over de oorzaken ervan. De klant kan de interpretatie van die analyse raadplegen via een dashboard. Het systeem is ook in staat om alarmen te genereren wanneer dat nodig is.”

De opbouw van het meetsysteem en de selectie van sensoren worden per project aangepast aan de specifieke situatie. Zensor heeft al heel wat oplossingen geïmplementeerd in structuren als tunnels, bruggen en offshore windturbines. Met die kennis werden sindsdien ook oplossingen ontwikkeld voor offshore boorplatformen en process plants. Deze innovatieve oplossing voor integriteitsbewaking stelt de industrie in staat om ook de structuur van productie-installaties op te nemen in het plant asset management.

Ontdek hier de andere innovatieprojecten van de essenscia Innovation Award 2016.