ie-net: eFFECT lezingenreeks ‘Chemische Technologie en gezondheid’

ie-net is hét contactpunt tussen ingenieurs, bedrijven, overheids- en opleidingsinstellingen en wil door haar activiteiten o.a. de sleutelrol van ingenieurs in onze moderne economie en maatschappij versterken. Vanuit deze missie streeft de ie-net-expertgroep ‘Chemische en Biochemische Techniek’ naar een betere maatschappelijke inburgering van technologische kennis. Daarom organiseren we een nieuwe, tweejaarlijkse lezingencyclus: eFFECT. eFFECT staat voor ‘events in Flanders Focusing on Engineering and Chemical Technology’. Deze cyclus omvat lezingen rondom een technologisch en maatschappelijk relevant hoofdthema.

Voor de eerste cyclus in het voorjaar van 2017 werd gekozen voor ‘Chemische Technologie & gezondheid’ als hoofdthema. Sprekers, afkomstig uit zowel de industrie als de academische wereld, zullen een actuele stand van zaken geven over een breed scala van gerelateerde onderwerpen.

De lezingencyclus is opgebouwd uit drie verschillende sessies (met telkens drie lezingen per sessie) die elk plaats zullen hebben bij een andere Vlaamse universiteit: KU Leuven, UGent en UAntwerpen. Met deze cyclus willen we een breed publiek aanspreken: niet enkel ingenieurs, maar ook (master- en doctoraats)studenten en het brede publiek zijn van harte welkom!  Studenten kunnen gratis deelnemen, maar dienen wel in te schrijven.

Meer info en inschrijven: https://ie-net.be/effect/kul/V2017