EFRO lanceert nieuwe oproep in Prioriteit 1 – ‘Ondersteunen verspreiding van technologieën met oog op kennisvalorisatie/vermarkting – Clusterbeleid’

Eind vorige week werd via het EFRO E-loket een nieuwe projectoproep ten bedrage van 10 miljoen Euro opengesteld. Deze oproep richt zich op projecten die zorgen voor de ondersteuning en verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting. De projecten dienen aan te sluiten op het Vlaamse clusterbeleid, waarin een structurele samenwerking wordt nagestreefd tussen ondernemingen en kennisinstellingen.

Om haar positie als dynamische kennisregio te versterken, moet Vlaanderen de valorisatie van technologische en niet-technologische kennis voortdurend optimaliseren. Het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende projecten met kennistoepassingen vormt hiervoor een belangrijk instrument. De overdraagbaarheid van deze projecten naar andere bedrijven, organisaties en instellingen staat hierin centraal.

Demonstratieprojecten moeten ontstaan vanuit een reëel probleem of reële opportuniteit. Men moet daarbij steeds oog hebben voor het bedrijfseconomisch perspectief. De mate waarin een idee, concept, toepassing,… overdraagbaar is naar het economisch weefsel in Vlaanderen is een belangrijk criterium. Een belangrijk aandachtspunt is eveneens dat een projectvoorstel additioneel moet zijn aan het bestaande aanbod van tools, diensten en producten dat al op de markt aanwezig is. Het EFRO-programma beoogt projecten die bijdragen tot het stimuleren van productontwikkeling en marktintroductie of disseminatie van innovatieve producten en diensten.

De oproeptekst kan u hier vinden.

Projectvoorstellen moeten vooraf worden aangemeld bij de EFRO Managementautoriteit via een sjabloon.

Indienen kan via het EFRO E-loket tot donderdag 28 september 2017.

Op maandag 22 mei 2017 zal er om 10u30 in het VAC Gent (01.90 – auditorium Romain Deconinck) een infosessie gegeven worden over de oproep. Inschrijven voor deze infosessie kan via erik.degendt@vlaio.be .