Catalisti werkt mee aan voedselverpakking van de toekomst

Op 6 december presenteerden Pack4Food en de Vlaamse speerpuntclusters Catalisti, Flanders’ FOOD, VIL en SIM de Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’. Deze roadmap zet een gemeenschappelijke visie en strategie om de komende jaren projecten op te starten rond duurzame verpakkingen. De betrokken speerpuntclusters focussen daarbij op drie domeinen: meer circulaire verpakkingen, intelligente verpakkingen en logistieke processen.

Voedingsbedrijven gebruiken verpakkingen om hun producten te beschermen, te bewaren en erover te communiceren. Bovendien helpen verpakkingen om voedselverlies te vermijden. Toch zijn er ook uitdagingen met betrekking tot de ecologische impact van voedingsverpakkingen. De roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’ onderzoekt hoe deze uitdagingen in drie concrete domeinen kunnen worden aangepakt. Intensieve samenwerking tussen alle relevante sectoren garandeert dat de hieraan gekoppelde innovatieprojecten breedgedragen zijn.

Circulaire verpakkingen
“De uitdaging is om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten te garanderen en voedselverlies tegen te gaan met zo weinig mogelijk verpakkingen,” aldus Inge Arents, managing director van Flanders’ FOOD. “Ecodesign wordt de norm: van bij het ontwerp mikken op herbruikbare of recycleerbare verpakkingen. Dat kan alleen door samen te werken met alle betrokken sectoren. Koppel dat aan sorteer- en recyclageprocessen die verpakkingen zo effectief mogelijk recycleren en je krijgt circulaire verpakkingen.”

Slimmere verpakkingen
Verpakkingen zullen producten beter traceerbaar moeten maken en consumenten sneller en eenvoudiger informeren over de kwaliteit en voedselveiligheid van het product. Daarom wil de Roadmap ook inzetten op actieve, intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen. “Met nieuwe, slimmere verpakkingen kunnen we voedselverlies en -verspilling vermijden en de totale ecologische voetafdruk van voedingsproducten verkleinen,” zegt Hedwige Verherbrugghen, projectmanager bij Pack4Food. “Slimme technologieën inzetten in voedingsverpakkingen klinkt misschien als sciencefiction, maar er zit heel wat potentieel in en er zijn vandaag al enkele toepassingen op de markt. Denk maar aan een speciale bedrukking van verpakkingen bv. een QR code, die kan uitgelezen worden met een app op jouw smartphone en je zo informatie geeft over bv. de origine van het voedingsproduct of bij welke fractie je de verpakking moet sorteren. Of denk maar aan kleine sensoren in verpakking die continu de temperatuur en vochtigheid opmeten van voedselverpakkingen tijdens het transport en deze in real-time communiceren, zowel naar leverancier als naar klant.”

Logistieke processen
Zonder de juiste afstemming van de logistieke processen doorheen de voedingsverpakkingsketen hebben circulaire en slimmere verpakkingen weinig zin. De Roadmap wil daarom nieuwe logistieke behoeften in kaart brengen en digitale verpakkingsplatformen stimuleren. “Digitalisatie biedt heel wat mogelijkheden om tussen alle schakels van de keten efficiënter informatie te delen en de logistieke processen beter op elkaar af te stemmen. Dat is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ecodesign ook resulteert in eco-impact op het einde van de rit,” zegt Eric Verlinden, manager transitie domeinen van VIL. “Die logistiek gaat steeds vaker tot aan de voordeur van de consument, via bijvoorbeeld e-commerce. Dat biedt nieuwe mogelijkheden maar ook extra uitdagingen. Met de Roadmap willen we de komende jaren antwoorden formuleren op die ontwikkelingen.”

Naast Pack4Food en vier speerpuntclusters, wordt de veelbelovende roadmap ook ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en door allerlei bedrijven uit de hele waardeketen.

Dit nieuwsbericht is gebaseerd op een artikel van Flanders’ FOOD, gepubliceerd op 06/12/2019 op www.flandersfood.com/Persbericht/VoedeselverpakkingVanDeToekomst.