cropped-Bannerreal-1.png

Persmededeling Catalisti Jaarevent 2018

Persmededeling                                      

11 december 2018

 

Catalisti blikt terug op een succesvol tweede jaar als Speerpuntcluster voor Chemie en Kunststoffen

Antwerpen – 11 december 2018 – Exact 2 jaar geleden was de officiële start van de allereerste speerpuntcluster, de cluster voor chemie en kunststoffen, een feit onder de naam Catalisti. Catalisti stimuleert strategische samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en overheid om de economische impact van duurzame innovatie te doen stijgen. Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan is samenwerking via een open innovatieprincipe immers cruciaal. Enkel op deze manier is het mogelijk om de sterke positie van de chemie- en kunststofsector in Vlaanderen ook in de toekomst te vrijwaren en om de sector op wereldniveau een toonbeeld te laten zijn van de  transitie naar duurzame chemie.

Jan Van Havenbergh, managing director Catalisti: “De chemie- en kunststofsector van vandaag, zal niet die van morgen zijn. Daarom is het belangrijk om te blijven inzetten op innovatieve samenwerkingen tussen de verschillende actoren, zelfs over de sectoren heen. Bovendien is de ontwikkeling van een lange termijnvisie gesteund vanuit de industrie onontbeerlijk om deze transitie te realiseren. ”

 

Samenwerking als sleutel tot succes

De Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen is een triple helix partnerschap tussen de Vlaamse industrie, de Vlaamse overheid en de Vlaamse onderzoeksinstellingen. Binnen Catalisti is samenwerking de sleutel tot succes. Niet enkel samenwerking tussen de triple helix partners, maar ook samenwerking tussen de verschillende subsectoren zoals (basis)chemie, kunststoffen, biotechnologie, en tenslotte ook samenwerking tussen bedrijven onderling. Uit ervaring is gebleken dat werken volgens het principe van open innovatie resultaten oplevert en een hefboomeffect creëert.  En dat bewijst Catalisti nogmaals met de resultaten van haar tweede werkingsjaar: Niet minder dan 7 innovatieprojecten zijn opgestart. Overheid en bedrijven investeerden gezamenlijk 16,2 miljoen euro in Catalisti. Hiervan ging 10,1 miljoen euro als subsidies naar de Vlaamse kennisinstellingen (5,9 miljoen euro) en Vlaamse industrie (4,2 miljoen euro). Catalisti zet hierbij ook sterk in op het betrekken van KMO’s. Niet minder dan 36% van de bedrijfssubsidies ging naar KMO’s.

Deze investering van 16,2 miljoen euro leverde een geschatte economische meerwaarde op van meer dan 227 miljoen euro, waaronder bijna 1000 bijkomende jobcreaties en 133 miljoen euro aan nieuwe investeringen in Vlaanderen. Dit wil zeggen dat Catalisti met zijn werking een economisch hefboomeffect van 22 realiseert. Een trend die Catalisti de komende jaren wil verderzetten en zelfs nog wil versterken.

cropped-Bannerreal-1.png

AppliSurfExecution 

Screening the Application potential of a yeast-based bioSURFactant portfolio

Surfactants are performance molecules that intervene in nearly every product and aspect of human daily life with a global turnover of $ 31 billion in 2016. Despite the efforts to move towards a bio-based economy, only 4 % of the surfactant market is 100 % bio-based (e.g. APGs and MESs). An even smaller part (<0.1 %) of the market is not only 100 % bio-based, but also produced through biological processes, such as microbial, plant-based and/or enzymatic processes. Although a lot of companies are striving towards such sustainable solutions, current limitations blocking valorisation of such technologies can be mainly defined as 1. higher production costs and 2. limited structural variability and thus a lack of physicochemical (and biological) properties.

In AppliSurf a combination of genetic modification, fermentation development/optimization and green chemistry will be applied to enable commercial production at an acceptable cost of an innovative and broad portfolio of biosurfactant structures. The unique properties of these ‘new-to-market’ biosurfactants will be identified by high throughput screening for industrially relevant properties (foaming, emulsification, wetting, gelling, antimicrobial properties, etc.). Subsequent structure-function modeling of this family of compounds will enable the prediction of the properties of compounds not included in the screen. The latter will maximize the output of the project, also after the projects’ end. Scale-up of the optimized production processes will generate samples for in-house evaluation by the interested industrial members of the user group.

JOIN the Industry User Group of this project

The project partners are looking for companies that wish to be involved in the user group of this VIS project. The user group is open to all interested companies, including companies established outside the Flemish region. Interested companies can contact Catalisti (info@catalisti.be)

Project type: VIS
Approved on: 01/10/2017
Duration: August 2018 – July 2022
Total project budget: EUR 624.827
Subsidy: EUR 499.853
Partners:     

 

cropped-Bannerreal-1.png

Concurrentiekracht, duurzaamheid en talent staan centraal in verkiezingsmemorandum essenscia

Vlaamse partijvoorzitters in debat over toekomst van de chemie en life sciences

Brussel, 14 november 2018 – Chemie en life sciences: dé formule voor meer welvaart en meer welzijn. Onder die titel heeft essenscia gisteravond haar memorandum voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019 voorgesteld. Drie basisprincipes zijn daarbij essentieel: competitiviteit, duurzaamheid en talent. Want hoe sterker de internationale concurrentiepositie, hoe meer innovaties voor een betere wereld, hoe meer jobs voor jong talent. Op het jaarevent van essenscia vlaanderen gingen de partijvoorzitters van de vijf grootste fracties in het Vlaams parlement met elkaar in debat over energie, logistiek, circulaire economie, innovatie en onderwijs; stuk voor stuk cruciale thema’s voor de chemie en farma.

Wouter Beke (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Yasmine Kherbache (sp.a), als vervangster voor John Crombez. Deze vijf politieke kopstukken gingen gisteravond in Antwerpen in debat over de toekomst van de chemie en farma in Vlaanderen. De inhoudelijke leidraad werd gevormd door de 90 sectorspecifieke beleidsvoorstellen uit het verkiezingsmemorandum van essenscia.

Zo pleit essenscia voor een robuust energiemodel waarbij de bevoorradingszekerheid, de betaalbaarheid en de milieudoelstellingen in evenwicht zijn. De chemie en life sciences vraagt ook een meer klantgericht infrastructuurbeheer voor meer goederentransport via pijpleiding en binnenvaart en een verdubbeling van het spoorvervoer. Voor de klimaatuitdaging is een globale aanpak nodig waarbij de industrie in Vlaanderen alle kansen krijgt om duurzame innovaties te ontwikkelen voor het gebruik van CO2 als grondstof, de waterstofeconomie en duurzame groene warmte. Voor een succesvolle omschakeling naar een circulaire economie moet de recyclagegraad van kunststoffen omhoog, bijvoorbeeld via chemische recyclage.

Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is wellicht het aantrekken van talent. Nog te weinig jongeren kiezen voor technische of wetenschappelijke studies. Meer inzetten op STEM (Science, Technologie, Engineering, Mathematics) en de uitbreiding van duaal leren naar het hoger onderwijs is daarom nodig. Om het nijpend tekort aan vakleerkrachten aan te pakken vraagt de chemie- en farmasector om een eenvoudig systeem uit te werken waarbij ervaren medewerkers uit de industrie hun kennis kunnen delen voor de klas. Een gespecialiseerd opleidingscentrum voor de farma kan een bijkomende troef zijn om meer investeringen aan te trekken.

Tot slot vraagt essenscia meer innovatiesteun voor risicovolle piloot- en demoprojecten om beloftevol onderzoek op te schalen naar industriële productie. De sector is ook vragende partij voor een doorgedreven innovatiefocus op duurzame chemie en kunststoffen aan de universiteiten en onderzoekscentra, afgestemd op maatschappelijke uitdagingen zoals de circulaire economie en koolstofvriendelijke energie en grondstoffen. Door hier jaarlijks 25 miljoen euro in te investeren, voor minstens 15 jaar, kan Vlaanderen uitgroeien tot een internationale topregio waar de chemie van de toekomst vorm krijgt.

De chemie en farma doet het goed in Vlaanderen. Op twee jaar zijn er 1.700 jobs bijgekomen en de sector blijft internationale investeringen aantrekken. Maar dat wil niet zeggen dat de uitdagingen minder groot zijn. Het is op heel wat beleidsdomeinen hoog tijd om gedurfde keuzes te maken. Hoe zorgen we ervoor dat een hoogtechnologische en kennisgedreven industrie met wereldwijde impact en uitstraling hier bij ons in Vlaanderen kan blijven produceren, innoveren en jobs creëren. Dat is de inzet. Dit memorandum is een uitgestoken hand naar iedereen die wil meewerken aan een mooie toekomst voor de sector van de toekomst”, zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen.

Download het essenscia verkiezingsmemorandum

Meer info:
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 02 238 99 12, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Isabelle Van Lint, Communication Advisor essenscia, 02 238 97 86, 0478 74 33 12, ivanlint@essenscia.be

http://www.essenscia.be/nl/PressRelease/Detail/17283

cropped-Bannerreal-1.png

essenscia memorandum in preparation of regional, federal and European elections 2019

Vlaamse partijvoorzitters in debat over toekomst van de chemie en life sciences

Brussel, 14 november 2018 – Chemie en life sciences: dé formule voor meer welvaart en meer welzijn. Onder die titel heeft essenscia gisteravond haar memorandum voor de regionale, federale en Europese verkiezingen van 2019 voorgesteld. Drie basisprincipes zijn daarbij essentieel: competitiviteit, duurzaamheid en talent. Want hoe sterker de internationale concurrentiepositie, hoe meer innovaties voor een betere wereld, hoe meer jobs voor jong talent. Op het jaarevent van essenscia vlaanderen gingen de partijvoorzitters van de vijf grootste fracties in het Vlaams parlement met elkaar in debat over energie, logistiek, circulaire economie, innovatie en onderwijs; stuk voor stuk cruciale thema’s voor de chemie en farma.

Wouter Beke (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Yasmine Kherbache (sp.a), als vervangster voor John Crombez. Deze vijf politieke kopstukken gingen gisteravond in Antwerpen in debat over de toekomst van de chemie en farma in Vlaanderen. De inhoudelijke leidraad werd gevormd door de 90 sectorspecifieke beleidsvoorstellen uit het verkiezingsmemorandum van essenscia.

Om meer te lezen klik hier: http://www.essenscia.be/nl/PressRelease/Detail/17283

cropped-Bannerreal-1.png

Job opportunity at Lawter Belgium

Lawter, a leading supplier to the graphic arts, adhesives, specialty coatings, aroma chemicals and synthetic rubber industries is looking for an Polymer Chemist to join the Innovation team to pioneer new technologies, research and develop new products, convert business development opportunities into new products and prototype innovations to drive long term business growth.  The scope of the Innovation organization includes:
1) leveraging advantaged rosin availability and usage in new markets
2) the development of new markets, new technologies or new value offerings to deliver exceptional and sustainable growth.

See the full job description for more information: Job description: Innovation Group Chemistry
If you are interested in this opportunity please contact: Eva.ramos@lawter.com

cropped-Bannerreal-1.png

Brainstormmeetings: Voedingsverpakkingen voor de toekomst

In 2030 zullen alle voedselverpakkingen circulair moeten zijn en ook aan de snelle evolutie van digitalisatie en personalisatie kunnen we niet voorbijgaan. Pack4Food en de speerpuntclusters Flanders’ FOOD (voeding), VIL (logistiek), SIM (nieuwe materialen) en Catalisti (chemie en kunststoffen) werken sinds september aan een Roadmap rond de voedselverpakkingen voor de toekomst. Deze Roadmap moet de onderzoekslijnen uitzetten voor de komende jaren (2018-2030) om samen met de industrie, overheids- en kennisinstellingen geavanceerde verpakkingen te ontwikkelen, gefocust op de noden van de toekomst.

Om deze Roadmap vorm te geven, willen we de specifieke noden, barrières & uitdagingen van bedrijven via interactieve brainstormsessies in kaart brengen om zo cross-sectorale opportuniteiten te identificeren. Hierbij nodigen we jullie vriendelijk uit om deel te nemen aan 1 of meerdere brainstormmeetings al naargelang uw interesse.

Data van de brainstormmeetings:

·        Algemene Brainstorm Meeting: maandag 15 okt, 10-15u, Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde

·        Thematische Brainstorm Meeting “Smart & Personalised” packaging: maandag 5 nov, 9-17.30u, TBD

·        Thematische Brainstorm Meeting “Extra thema”*: vrijdag 16 nov, 9-13u, TBD

·        Thematische Brainstorm Meeting “Circular” packaging: donderdag 29 nov, 11-15.30u, Huis van de voeding, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

*Extra thema: op basis van de uitkomst van de algemene brainstorm meeting bestaat de kans dat er nog extra thema’s geïdentificeerd wordt. Deze zouden dan aan bod komen op 16 nov.

Een meer gedetailleerde agenda met locatie volgt nog naar de ingeschreven bedrijven.

Gelieve zo snel mogelijk jullie deelname met het aantal personen te confirmeren via de inschrijvingsmodule: https://goo.gl/forms/bykgzqpZSAdhgAtK2

Indien u nog vragen heeft of meer inlichtingen wil over dit project, aarzel niet Pack4Food of één van de speerpuntclusters te contacteren!

We hopen op jullie massale belangstelling en deelname!

cropped-Bannerreal-1.png

Catalisti is looking for a new colleague!

Vacature Catalyst
Wij zijn op zoek naar een medewerker met een passie voor innovatie, meer specifiek in het gebied van de chemie en de kunststoffen. Heb je ervaring en/of een opleiding die technisch-wetenschappelijke kennis in chemie en kunststoffen koppelt aan valorisatie en economische aspecten? Ben je goed in het uitbouwen van netwerken? Dan is dit een job voor jou.
Binnen Catalisti worden connecties tussen innoverende partners gemaakt om een voor Vlaanderen essentiële transitie naar duurzaamheid te realiseren en de grote economische bijdrage van deze sector te consolideren en te laten groeien. Een hogere universitaire opleiding (of gelijkwaardig) met kennis van chemie, biochemie/biotechnologie en/of kunststoffen is vereist. onderzoekservaring (phd) en bedrijfservaring rond kunststoffen of organische chemie, kennis van economische valorisatie, open innovatie, IP en octrooirechten, Vlaamse en Europese subsidiemechanismen en/of het uitwerken van projectaanvragen is een meerwaarde.

De verantwoordelijkheden van een Catalyst omvatten onder meer:

 • Het opzetten van innovatieprojecten met meerdere industriële en/of academische partners en het begeleiden van deze projecten (makelaarschap, bemiddeling)
 • Het begeleiden van de uitwerking van IP afspraken tussen projectpartners in een (juridische) samenwerkingsovereenkomst
 • Opvolgen van lopende projecten (project management)
 • Accountmanagement van Catalisti leden: business support, individuele strategische begeleiding, zoeken van partners voor samenwerking, etc.
 • Onderhouden van goede contacten met alle bedrijfsleden en met de Vlaamse kennisinstellingen
 • Organiseren en modereren van meetings en events, zowel kleinere strategische overleggen als grote netwerking events
 • Afstemmen en samenwerken met andere actoren in het innovatielandschap zoals innovatiecentra, andere Vlaamse en Europese clusterorganisaties,…

Wat heeft Catalisti te bieden?

 • Marktconform loon
 • Extralegale voordelen
 • Uitdagende en zeer gevarieerde job
 • Uitstekende netwerkmogelijkheden binnen de gehele chemie en kunststofsector
 • Aangename werksfeer binnen een klein dynamisch team

Gelieve uw CV en een duidelijke motivatie brief te sturen aan jvanhavenbergh@catalisti.be voor 25 oktober.

cropped-Bannerreal-1.png

MATTERExecution 

MATTER: MECHANICAL AND THERMOCHEMICAL RECYCLING OF MIXED PLASTIC WASTE

The MATTER-project, a two-year Catalisti-ICON project (2018-2019), wants to evaluate the recycling of mixed (post-consumer) plastic waste streams and to use the generated data to develop a decision supporting framework. The MATTER-project is a cooperation between four companies (Indaver, Borealis, Bulk.ID and ECO-oh!), Ghent University (4 research groups) and University of Antwerp (2 research groups). Organizations such Fost+, Plarebel and OVAM will be closely involved in the project execution.

AIM

Within the MATTER-project, technical and market-based criteria will be developed to support an optimal plastic waste management system. More specifically, the project will focus on the P+ fraction (all plastics packaging waste) of the extended P+MD collection and recycling scheme. Partners from across the whole value chain are included in the project consortium: separation and pretreatment (Indaver and Bulk.ID), mechanical recycling (Borealis and ECO-oh!) and thermochemical recycling (Indaver and Borealis). Sustainability analyses will enable the development of a decision-supporting framework.

IMPACT

By generating general knowledge on the recycling of mixed plastic waste and specific knowledge on the optimization of the P+MD recycling scheme, the valorization of the project is twofold. On short-term, the collection of an extra 50.000-150.000 tons of mixed plastic waste is expected for the P+MD scheme, most of which are packaging materials for which not always alternatives to incineration are available today. The results of the MATTER-project will therefore be essential for the development of sustainable recycling solutions for this significant amount of waste. In the longer run, the general recycling knowledge can result in extra activities on the processing of other plastic waste fractions.

cropped-Bannerreal-1.png

Lybover lanceert uniform verschijningsbeeld voor haar zes Business Units

In 33 jaar tijd heeft de familie Boels haar onderneming van een eenmanszaak tot een bedrijvengroep met bijna 200 medewerkers uitgebouwd. Ze hebben inmiddels 7 nichebedrijven in hun portfolio, allemaal KMO’s die zich één voor één profileren als specialisten in het zoeken naar een op maat gemaakte industriële oplossing voor de klant. Om dit alles duidelijk te profileren naar de buitenwereld werd gekozen om onder één verschijningsbeeld in de markt te treden, duidelijk aangevend dat alle activiteiten verder onder de Lybover koepel ontwikkeld worden.

“Met onze Lybover groep willen we extra opportuniteiten creëren en nieuwe medewerkers aantrekken”, aldus Hans en Filip Boels.

De Lybover groep bestaat voortaan uit zes Business Units (tussen haakjes de voormalige namen):

 • RECYCLING: Machines en installaties voor droge scheidingstechnieken (BULK .ID)
 • METAL: Plaatbewerking, constructiewerken en industriële buisleidingen en dit zowel in staal als in inox. (Hafibo – Hafinox)
 • AIR: Industriële ontstoffingsinstallaties. (Keller Lufttechnik Benelux – Keller France – Luksal)
 • FIRE: Brandcompartimentering en rook en warmte afvoerinstallaties voor ondergrondse parkings en gebouwen (Keller Benelux)
 • INSTALLATION: Montage en service activiteiten (Lybotech)
 • BULK: Installaties voor opslag en transport van bulkgoederen (Motogroup – site Brugge)

Om meer te lezen, klik hier: https://www.bulkid.be/news/lybover-lanceert-uniform-verschijningsbeeld-voor-haar-zes-business-units/

cropped-Bannerreal-1.png

Chemiesector is de gangmaker voor de circulaire economie

Als de circulaire economie ergens haar oorsprong vindt, dan wel in de chemiesector. Dat zegt Saskia Walraedt, kersvers directeur van essenscia PolyMatters. “We willen gangmaker zijn voor de omslag naar een kringloopeconomie.”

Anne Vandenbosch en Pascale Martello | 17 april 2018

Basf Antwerpen Overview 2

©Basf

“De manier waarop chemiebedrijven de nevenstroom van de ene productie-installatie inzetten als grondstof voor een andere, is circulaire economie avant la lettre”, zegt essenscia.

De moeder van alle industrieën, zo wordt de chemiesector weleens genoemd. Niet onterecht, want heel wat sectoren zijn afhankelijk van bouwstenen die uit de chemie- en kunststoffensector komen. En ook hun duurzaamheid wordt erdoor bepaald. De chemiesector moet gezien haar milieu-impact leidend zijn in de omschakeling naar de circulaire economie. Maar ze biedt ook meer dan een deel van de oplossing, zegt Saskia Walraedt. Voor een visie-interview over de rol van de chemische industrie in de economie van de toekomst zijn we bij haar aan het juiste adres. Gepokt en gemazeld in het CSR-vak – Saskia Walraedt was zes jaar lang duurzaamheidsadviseur bij essenscia – schopte ze het begin dit jaar tot directeur van essenscia PolyMatters, de kunststofdivisie van de sectorfederatie van de chemie en life sciences.

Om meer te lezen klik hier: https://susanova.be/artikels/chemiesector-is-de-gangmaker-voor-de-circulaire-economie