IMG-20190323-WA0005

Vlaanderen CO2-neutraal tegen 2050: Investering van 400 miljoen euro in technologische oplossingen

Eén van de belangrijke elementen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het terugdringen van het energieverbruik en het verminderen van de CO2 in de lucht. Die uitdaging is er één van de wetenschap, onze samenleving én onze industrie samen. Door samen in te zetten op minder CO2-uitstoot, meer CO2-captatie en beter CO2-hergebruik, komen we tot een succesvolle klimaatstrategie. Daarom lanceert Vlaams minister Philippe Muyters een ‘moonshot’, een innovatieprogramma van maar liefst 400 miljoen euro om in te zetten op beloftevolle technologische innovatie met een niet mis te verstane ambitie: een belangrijke bijdrage leveren aan een CO2-neutraal Vlaanderen tegen 2050 en met deze technologie de wereld veroveren.

De omslag naar een klimaatvriendelijke Vlaamse economie en maatschappij, waarin netto nagenoeg geen broeikasgassen worden uitgestoten, is allesbehalve evident. Vlaanderen heeft een hoge bevolkingsdichtheid, energie-intense industrie en gebrek aan ruimte voor alternatieve systemen. Het drastisch verminderen van het gebruik van koolstof is bijna onmogelijk, koolstof zelf is een onmisbaar element in onze meest essentiële consumenten- en energieproducten. Het terugdringen van het energieverbruik en van de CO2-uitstoot, vraagt dan ook om een ingrijpende verandering van de manier waarop koolstof gebruikt wordt.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters: “De oplossing ligt in innovatie. Koolstof is een waardevol product, maar we moeten er dringend op een andere manier mee omgaan in onze samenleving en industrie. Als we erin slagen om niet alleen minder CO2 uit te stoten, maar ook meer CO2 op te vangen of uit de lucht te halen om opnieuw als waardevolle bouwsteen te gebruiken, zal dat van onschatbare waarde zijn voor ons klimaat.”

Om dat wezenlijke verschil te maken, lanceert minister Muyters een ‘moonshot’, een ambitieuze, integrale en breed gedragen inspanning van 400 miljoen euro in innovatie en onderzoek om de grote sprong te maken die nodig is om de klimaat- en energie-uitdaging succesvol aan te gaan. Met deze lange termijn investering van 20 jaar lang 20 miljoen euro daagt Vlaanderen beloftevol onderzoek uit om doorbraaktechnologieën te ontwikkelen. Innovaties die kunnen aantonen dat ze op aanzienlijke wijze kunnen zorgen voor minder CO2-uitstoot, meer CO2-captatie of betere CO2-recuperatie krijgen verdere ondersteuning. Door het volledig herdenken van de huidige processen, is het bijvoorbeeld haalbaar om de netto-uitstoot van CO2 sterk te beperken. We moeten ook op zoek naar een efficiënte manier om CO2 op te vangen en op te slaan, in eerste instantie bij de puntbronnen, de grote uitstoters, maar ook de vrije CO2 die door mensen, huizen, auto’s, … uitgestoten wordt (CCS, Carbon Capture and Storage). Een derde noodzakelijke stap om een koolstofcirculaire industrie te realiseren, is het kunnen hergebruiken van CO2 als bouwsteen in het productieproces, en dit tegen een kostprijs die concurrentieel is met het gebruik van reguliere koolstofbronnen zoals olie en gas (CCU, Carbon Capture and Utilisation).

We hoeven daarvoor niet van nul te vertrekken. Vlaanderen heeft een sterke kennisbasis met top universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, een hooggeschoolde bevolking en ook door de industrie wordt beloftevolle technologie ontwikkeld die vandaag al voorzichtig in de praktijk gebracht wordt. De laatste decennia werd door de grote energie-verbruikende sectoren in Vlaanderen al belangrijke stappen gezet om hun CO2-emissies drastisch te reduceren en werden producten ontwikkeld die sterk bijdragen aan het reduceren of vermijden van bijkomende CO2-emissies, zoals isolatiematerialen of lichtgewicht materialen voor transport.

De industrie heeft de voorbije decennia al een significante bijdrage geleverd in het terugdringen van de CO2uitstoot en het verhogen van de energie-efficiëntie. Maar de uitdaging waar we nu met de ganse samenleving en de hele wereld voor staan, is gigantisch. We moeten op zoek naar nieuwe technologieën, producten, processen en grondstoffen. Koolstof is daarbij niet het probleem, maar de oplossing. We moeten er vooral op een slimmere manier mee omgaan. Als thuishaven van de grootste en meest gespecialiseerde chemiecluster van Europa heeft Vlaanderen daarvoor alle troeven in handen”, zegt Wouter De Geest, voorzitter Catalisti.

De Vlaamse industrie, die verantwoordelijk is voor een derde van de totale CO2-uitstoot, heeft al een lange weg afgelegd, maar er zijn nieuwe technologische doorbraken nodig voor een industriële transitie. Minister Muyters: “Vandaag is het nog altijd zo dat het voor grote energieverbruikers vaak goedkoper is om CO2 uit te stoten dan  CO2 op te vangen en te gaan hergebruiken. We gaan het klimaatprobleem echter niet oplossen door onze bedrijven kapot te belasten en weg te jagen. Daarmee verplaats je het probleem van de  CO2-uitstoot naar plaatsen waar er minder ambitie is om de klimaatuitdaging aan te gaan en krijg je hier economische afbraak. Als we er daarentegen voor kunnen zorgen dat het voor onze industrie zelf interessant wordt om mee te investeren in technologische oplossingen en om te schakelen naar milieuvriendelijke processen, winnen we er allemaal bij, niet in het minst het klimaat.”

De industriële sectoren die in Vlaanderen de meeste CO2-uitstoot vertegenwoordigen – de chemie-, raffinage- en staalsector – hebben dus een belangrijke rol te spelen in de realisatie van de moonshot-ambitie om Vlaanderen tegen 2050 CO2-neutraal te maken. Zij moeten een deel van de oplossing vormen en het plan voorziet dan ook in een nauwe samenwerking. Samen met hen gaan we het engagement aan, maar alleen als ook de andere sectoren, zoals de bouw, transport en landbouw, en de hele samenleving ons hierin volgen, kunnen we deze ambitie ook echt waar maken.

Gezien de cruciale rol die chemie en kunststoffen speelt in zowel de CO2-emissies als in het vermijden ervan, krijgt de speerpuntcluster Catalisti een centrale regisseursfunctie in het moonshot-programma. Het moonshot-programma krijgt bovendien de steun van essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, de Belgische Petroleum Federatie, het Staalindustrie Verbond en Febeliec, de vereniging van industriële energiegebruikers. Ook de vijf andere speerpuntclusters worden nauw betrokken: de Blauwe Cluster (economische projecten op zee), Flanders’ FOOD (voeding), Flux50 (energie), SIM (materialen) en VIL (logistiek).

 “De chemiesector levert de essentiële bouwstenen waarmee andere sectoren hun producten en processen duurzamer kunnen maken. Het is dus een grote verantwoordelijkheid om dit baanbrekend onderzoek te mogen aansturen, in samenwerking met onderzoeksinstellingen, bedrijven en andere speerpuntclusters. Dit is het startschot van een lange ontdekkingstocht met een onzekere uitkomst. Dat is nu eenmaal het risico van innovatie. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we samen cruciale doorbraken kunnen realiseren”, zegt Jan Van Havenbergh, Managing Director Catalisti.

In deze moonshot met als ambitie Vlaanderen CO2-neutraal te maken tegen 2050, ligt bovendien een enorme economische opportuniteit. Met de technologische doorbraken en energie-innovaties die hieruit voortkomen, kan Vlaanderen zich positioneren als een topregio voor onderzoek en innovatie in de energie-intensieve sectoren van onze samenleving.

Vlaams minister Muyters: “De moonshot is een grote investering in ons wetenschappelijk onderzoek en in het klimaat, maar ook in onze economie. De belangrijke innovaties die we hierdoor in huis krijgen, kunnen we wereldwijd in de markt zetten, om daar weer opnieuw een belangrijke bijdrage te leveren aan het klimaat. Zo wordt de klimaatuitdaging voor Vlaanderen een opportuniteit.”

Veerle Van Nieuwenhuysen Adjunct-woordvoerder, Kabinet minister Philippe Muyters

Jan Van Havenbergh  Managing Director, Catalisti

IMG-20190323-WA0005

Centexbels concept voor biogebaseerd zelfversterkend composietmateriaal ontvangt prestigieuze JEC World Innovation Award in de categorie “Sustainability”

 
Centexbel en partners Comfil, Technische Universiteit Denemarken en Fraunhofer ICT op de BIO4SELF stand op de JEC beurs.

Het BIO4SELF concept voor een zelfversterkend PLA composietmateriaal, ontwikkeld in het Europese H2020 project dat wordt gecoördineerd door Centexbel, werd op 13 maart bekroond met de JEC Innovation Award for Sustainability tijdens de JEC composietbeurs in Parijs. De JEC Innovation Awards worden wereldwijd door de industrie erkend als de meest prestigieuze prijs voor innovatieve composieten.

Biogebaseerde composietplaat gemaakt uit 2 PLA types met verschillende smelttemperaturen


BIO4SELF ontwikkelde biogebaseerde en eenvoudig te recycleren zelfversterkende composietmaterialen op basis van PLA vezels met een inherente hoge stijfheid. Op die manier wordt PLA opgewaardeerd als materiaal voor meer technische en meer veeleisende eindtoepassingen, zoals automotive en huishoudelektronica, en biedt het ook mogelijkheden voor tal van andere toepassingen (sport, transport, medische hulpmiddelen).

Het principe


Zelfversterkende composieten (SRPC – self-reinforced polymer composites) worden gemaakt uit twee verschillende PLA types: een PLA met een lage smelttemperatuur voor de matrix en een PLA met een hoge smelttemperatuur en stijfheid voor de versterkende vezels.

De onderzoekers hebben oplossingen gevonden voor de uitdagingen verbonden met de verwerking van PLA en de productie van de PLA SRPC. Ze ontwikkelden een vochtresistente PLA kwaliteit en stelden de smeltextrusie van PLA versterkende vezels met hoge stijfheid op punt. Ze bepaalden ook de procescondities voor de industriële productie (consolidatie en thermoforming) van hoog performant SRPC materiaal.

Voordelen

 • Biogebaseerd: composieten uit twee PLA types met verschillende smelttemperaturen
 • Performantie: hoge mechanische sterkte, temperatuur en hydrolitische statibiliteit
 • Lage kost: veel goedkoper dan koolstofvezelcomposieten, vergelijkbaar met of zelfs goedkoper dan SR-PP
 • Opschaalbaar: gebruik van commercieel beschikbare materialen en industrieel machinepark
 • End-of-Life: door het gebruik van het biogebaseerde PLA materiaal is de composiet herbruikbaar, recycleerbaar of industrieel composteerbaar

Meer informatie

www.bio4self.euwww.centexbel.be/en/projects/bio4self

IMG-20190323-WA0005

Vacature @Circular Organics: Medewerkers Research & Productie Insectenkweek gezocht

Circular Organics, vroeger Millibeter, is een snelgroeiend bedrijf dat onderzoek voert naar de opwaardering van resstromen (“afval”) met larven van de zwarte wapenvlieg. Ze zoeken een medewerker (m/v) die de verwerking van deze reststromen (“bioconversie”) mee in goede banen kan leiden.

Je wordt ingezet in een kleinschalige productieomgeving. Het werk omvat het klaarmaken van het ‘larven-menu’, het voeren en het oogsten van de larven op het einde van de voedingscyclus, het algemeen onderhoud en verzorging van de productieruimtes en insecten. Ook werk je mee aan de correcte uitvoering van wetenschappelijke testen en experimenten.

Om de volledige vacature te bekijken klik hier: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6512338661336584192/

IMG-20190323-WA0005

Job opportunity at B4Plastics

Bioplastics Developer

Innovative engineer with a passion for chemistry and sustainability

 • Location: Maasmechelen
 • Company: B4Plastics
 • Referencenumber: BE-04925

The position

Responsibilities and tasks

 • You co-develop new products and processes
 • You operate production equipment, mainly high-tech pilot plants
 • You define the production process, equipment and process parameters
 • You use your magic to come up with new ideas and to deliver successful prototypes
 • You think about new solutions, product improvements in the field of eco-plastics
 • You contribute your knowledge from the first idea till the delivery of prototypes and upscaling towards final production phase

Your skills

 • Master’s degree in Engineering: e.g. (Polymer) Chemistry, Electro-mechanics
 • Strong affinity with the plastics industry (specialty monomers and polymers) and eager to evolve in the business of ecological plastics
 • Preferably 3+ years of experience with high-tech piloting and production equipment
 • Ambition to build new products and processes from kg to ton scale
 • Your differentiating can-do mentality gives a daily boost in your pioneering role
 • You are an excellent finisher of B4plastics’ world-new projects and products

What we offer

 • Professional and above-average innovative environment
 • Projects with leading global partners targeting world-new products
 • Your development for long term employment
 • A pioneering role for you, which will substantially impact the plastics industry

We look forward to hearing from you

We are working in collaboration with Mercuri Urval, specialists in Executive Search, Professional Recruitment and Talent Advisory.

Please send your CV and cover letter through www.mercuriurval.com (ref.no. BE-04925). For additional information please contact Michael Leliaert or Ellen Budna by phone at +32 11 287828.

https://www.mercuriurval.com/global/Opportunity/?jobadid=57637&refno=BE-04925

IMG-20190323-WA0005

100 jaar essenscia: een eeuw innovaties in de chemie en farma in België

Sectorfederatie viert 100ste verjaardag in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip

Brussel, 28 februari 2019 – essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie en life sciences, viert vandaag haar 100ste verjaardag met een feestelijk evenement in Brussel in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en meer dan 1.000 aanwezigen uit binnen- en buitenland. Het is het officiële startschot van een feestjaar onder het motto ‘A history for the future’. De kostbare erfenis van een eeuw industriële innovatie en welvaartscreatie biedt de chemie, kunststoffen, farma en biotech in België een stevig fundament om ook de komende 100 jaar internationaal toonaangevend te blijven.

In 1919, net na de Eerste Wereldoorlog, besloot een groep ondernemers uit de chemie-industrie om zich te verenigen in een sectorfederatie: de Fédération des Industries Chimiques de Belgique (FIC) of de Federatie der Chemische Nijverheid van België (FCN). Later wijzigde de naam in Fedichem en in het huidige essenscia, dat hiermee een van de oudste sectorfederaties van het land is. In die voorbije 100 jaar is de sector uitgegroeid tot Belgisch export- en innovatiekampioen en een industriële sterkhouder van onze economie en welvaart.

Een eeuw chemie en farma in België is een verhaal van moleculen, maar nog meer van de mensen achter die moleculen. Belgen als Leo Baekeland, Lieven Gevaert, Ernest Solvay, Paul Janssen of Marc Van Montagu hebben wereldwijd hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van kunststoffen, fotografie, chemie, farmaceutica en biotech. Hun baanbrekende werk wordt vandaag verdergezet door de meer dan 90.000 medewerkers in de sector dankzij wie al die moleculen dag na dag een waardevolle toepassing vinden in het dagelijks leven van elk van ons. Die kennis en expertise is de drijvende kracht achter onze industrie. Nog meer jongeren inspireren voor chemie en life sciences is dan ook de grootste uitdaging voor de komende jaren”, zegt Hans Casier, voorzitter essenscia.

Die fascinerende geschiedenis van 100 jaar innovatie en ondernemerschap staat ook centraal in het jubileumboek dat vandaag in primeur werd voorgesteld: ‘Mensen en moleculen: 100 jaar chemie en farma in België’, geschreven door Kenneth Bertrams, professor economische geschiedenis aan de ULB, en bioloog en wetenschapsfilosoof Geerdt Magiels. Zijne Majesteit de Koning nam het eerste exemplaar in ontvangst. Het geïllustreerde boek, 240 bladzijden dik, ligt binnenkort in de boekhandel.

De Koning nam ook de tijd om jonge ondernemers van vier innovatieve start-ups te ontmoeten die de veelzijdigheid van de sector illustreren. CircularOrganics uit Turnhout brengt de circulaire economie in de praktijk met biogebaseerde grondstoffen op basis van insecten voor gebruik in onder andere veevoeders. Het Brusselse Fyteko ontwikkelt een bioafbreekbare molecule die planten beter bestand maakt tegen droogte en klimaatverandering. REIN4CED uit Leuven start met de productie van een revolutionair carbonmateriaal voor sterkere fietsframes. Univercells, gevestigd in Gosselies, lanceert met de steun van de Bill & Melinda Gates Foundation een nieuwe technologie voor vaccinproductie die patiënten in ontwikkelingslanden een vlottere toegang tot gezondheidszorg biedt.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “Onze samenleving rekent meer dan ooit op de duurzame innovaties uit de chemie en life sciences. Of het nu gaat om een klimaatvriendelijke mobiliteit, de omzetting van CO2 in een waardevolle grondstof of de omschakeling naar een circulaire economie. Net zoals ze dat de afgelopen eeuw heeft gedaan, zal de sector ook de volgende honderd jaar oplossingen moeten aanreiken voor tal van urgente vraagstukken. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid, maar tegelijk een unieke kans voor onze bedrijven en hun medewerkers om het verschil te maken in de grote maatschappelijke uitdagingen waar we met z’n allen voorstaan.”

Meer info :
Gert Verreth, Head of Communication essenscia, 0477 46 42 27, gverreth@essenscia.be
Isabelle Van Lint, Communication Advisor essenscia, 0478 74 33 12, ivanlint@essenscia.be
essenscia vertegenwoordigt zowat 750 ondernemingen in de chemische industrie, kunststoffen en life sciences (farma en biotech) in België.

Bron: http://www.essenscia.be/nl/PressRelease/Detail/17422 

IMG-20190323-WA0005

World Resources Forum zijn kunststoffen het duurzame materiaal van de toekomst

Brussel, 26 februari 2019 – Welk materiaal is door z’n veelzijdigheid en waardevolle eigenschappen onmisbaar om heel wat maatschappelijke uitdagingen succesvol aan te pakken en de circulaire economie op gang te trekken? Het antwoord? Kunststoffen zijn de duurzame materialen van de toekomst, maar dan moet de recyclagegraad omhoog en dient de problematiek van kunststofafval kordaat aangepakt te worden. Dat was de boodschap vandaag op het World Resources Forum in Antwerpen, één van de meest toonaangevende congressen over circulaire economie en duurzaam materialenbeheer in de wereld.

essenscia PolyMatters, de kunststofdivisie van de sectorfederatie van de chemie en life sciences, en Catalisti, de innovatiecluster voor chemie en kunststoffen, demonstreerden vandaag de duurzame toekomst van kunststoffen tijdens een workshop op het World Resources Forum. Daarbij toonden sectorbedrijven met praktijkvoorbeelden hoe zij aan de slag gaan met circulaire kunststoffen. Indaver gaf samen met Universiteit Gent een inkijk in de veelbelovende mogelijkheden van chemische recyclage. Jindal focuste op het belang om al in de ontwerpfase rekening te houden met een optimale recycleerbaarheid van verpakkingen. Total bouwt aan een innovatieplatform voor de hoogwaardige recyclage van polystyreen, een van de meest gebruikte kunststoffen.

We kunnen niet ontkennen dat kunststoffen vandaag met een negatief imago worstelen. Zo is de ‘plastic soup’ in de oceaan inderdaad een onaanvaardbaar probleem dat dringend moet aangepakt worden. Daar is iedereen het over eens en de kunststofindustrie neemt daarvoor ook haar verantwoordelijkheid”, zegt Saskia Walraedt, directeur essenscia PolyMatters. “Anderzijds is het moeilijk om je een leven zonder kunststoffen voor te stellen. Het is een erg divers en waardevol materiaal dat in heel wat uiteenlopende toepassingen onze samenleving helpt verduurzamen. Die toegevoegde waarde van kunststoffen blijft te vaak onderbelicht. Er is nood aan een sereen debat waarbij feiten en cijfers primeren op oppervlakkige conclusies.”

Om meer te lezen klik hier: http://www.essenscia.be/nl/PressRelease/Detail/17412

IMG-20190323-WA0005

Belgische wetenschappers kraken de code voor betaalbare groene waterstof

Onderzoekers van de KU Leuven zijn erin geslaagd om een speciaal zonnepaneel te ontwikkelen dat waterstofgas maakt uit het vocht in de lucht. Na 10 jaar ontwikkeling is het rendement van één paneel opgedreven tot 250 liter per dag, een wereldrecord volgens de onderzoekers. Twintig van deze zonnepanelen zouden een gezin een heel jaar lang van stroom en warmte kunnen voorzien. De ingenieurs toonden ons hun prototype in wereldprimeur. De eerste veldproef staat in de steigers.

Onder een fletse zon rolt het onderzoeksteam van professor Johan Martens het waterstofpaneel op het grasperk voor het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse. Het toestel ziet eruit als een gewoon zonnepaneel. De ingenieurs hebben er een kolf met water aan gehangen zodat we de waterstofbellen kunnen zien ontsnappen. Een meter geeft de hoeveelheden aan. Na enkele seconden beginnen de eerste bubbels op te stijgen

Waterstofgas is een energiedrager die zowel elektriciteit als warmte kan opslaan en produceren. Het is een gas dat ook geen broeikasgassen of giftige stoffen vrijgeeft als je het gebruikt. De voorwaarde is wel dat je waterstof maakt met schone energie. En dat is wat het team van professor Martens heeft ontwikkeld, een apparaat dat van zon en waterdamp waterstofgas maakt.

“Het is eigenlijk een unieke combinatie van fysica en chemie. In het begin hadden we 0,1 procent opbrengst en moesten we echt zoeken naar die waterstofmoleculen. Vandaag zie je ze in bellen naar boven komen. Dus dat is tien jaar werken, altijd maar verbeteren, de problemen zoeken. Zo kom je uiteindelijk tot iets dat effectief kan werken.”

Om het volledige artikel te lezen klik hier: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/24/belgische-wetenschappers-kraken-de-code-voor-betaalbare-groene-w/?fbclid=IwAR05jxGShJBFCMPPKSZ79deyLG6XW_dG7szo9S8B4gFyQsWD7EzKstA6MbE

IMG-20190323-WA0005

Factory of the Future Roadshow 2019

Sinds 6 februari telt België 30 fabrieken van de toekomst. We zien dat deze winnaars de voorbije 5 jaar in totaal 850 miljoen euro investeerden in R&D en dat ze gemiddeld 15% extra tewerkstelling creëerden, een stuk boven het marktgemiddelde. Kortom, de automatisering, robotisering en digitalisering door al deze kampioenen vernietigen geen jobs. Integendeel, nieuwe jobs worden gecreëerd en geven onze industriële Factory of the Future-bedrijven een belangrijke voorsprong op de concurrentie. Catalisti lid Janssen Pharmaceutica is één van de winnaar waarbij u op bezoek kan.

Deze stuk voor stuk sterk presterende maakbedrijven hebben ervoor gekozen hun competitiviteit te verhogen aan de hand van geïntegreerde transformatietrajecten uit het Made Different-actieplan van Agoria en Sirris. In die trajecten zijn ze  zo ver gevorderd dat ze aan alle criteria voldoen om ‘Factory of the Future’ te worden genoemd.

Meer details over de winnaars van de Factory of the Future Awards 2019 vindt u op de website van Made Different.

Programma

Aan de roadshow doen 19 Factory of the Future-winnaars mee inclusief Janssen Pharmaceutica.

Voor het volledige programma en meer info klik hier: https://www.agoria.be/nl/Factory-of-the-Future-Roadshow-2019-be-there-and-get-inspired

 

IMG-20190323-WA0005

Persmededeling 7 februari 2019: Janssen Pharmaceutica wint als eerste chemie- en farmabedrijf de Factory of the Future Award

Persmededeling                   
7 februari 2019

 

Janssen Pharmaceutica wint als eerste chemie- en farmabedrijf
de Factory of the Future Award

Brussel, 7 februari 2019 – Janssen Geel, de chemische productiesite van het internationale farmabedrijf Johnson & Johnson, heeft gisteravond de Factory of the Future Award ontvangen uit handen van Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Twee op de drie van de synthetische werkzame bestanddelen van alle geneesmiddelen van het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson worden in Geel gemaakt. De productiesite speelt op die manier een strategische rol in de wereldwijde lancering van nieuwe medicijnen.

Janssen Geel mag zich voortaan een ‘Fabriek van de toekomst’ noemen. Het is voor de eerste keer dat een onderneming uit de chemie- en farmasector die prijs krijgt toegekend. De Factory of the Future Awards zijn een initiatief van technologiefederatie Agoria en het technologische innovatiecentrum Sirris, in samenwerking met essenscia vlaanderen, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, en Catalisti, de innovatiecluster voor chemie en kunststoffen. Ook Centexbel, Fedustria Vlaanderen, Fevia Vlaanderen en Flanders’ FOOD zijn partners.

Bij de opstart in maart 1975 was het de ambitie van Dr. Paul Janssen om van Janssen Geel de beste van alle chemische productiesites van het internationale farmaconcern Johnson & Johnson (J&J) te maken. Ruim veertig jaar later is het hoogtechnologische productiecentrum uitgegroeid tot het belangrijkste lanceringsplatform van nieuwe Janssen-geneesmiddelen voor de wereldmarkt. Het is een van de meest vooruitstrevende en succesvolle productiecentra van actieve chemische stoffen voor geneesmiddelen ter wereld en een onmisbare schakel in het wereldwijde productienetwerk van J&J, een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld met meer dan 40.000 medewerkers, waarvan 5.200 in België.

Marc Verbruggen, General Manager Janssen Geel: “Deze prijs is een mooie erkenning voor de manier waarop we de innovatiedrang van stichter Paul Janssen dag na dag in de praktijk proberen te brengen. Jaar na jaar investeren we miljoenen euro’s om met de chemische productiesite in Geel toonaangevend te blijven op het vlak van nieuwe technologieën en productiemethodes. Twee aspecten zijn daarbij cruciaal: open innovatie en een mensgerichte aanpak. Dat betekent samenwerken met de R&D-afdeling van Janssen Pharmaceutica in Beerse, maar ook met andere bedrijven en universiteiten. We testen ook vernieuwende organisatievormen uit waarbij zelfsturende projectteams, wars van alle hiërarchie, een brede verantwoordelijkheid krijgen. Met de actieve farmaceutische ingrediënten die we hier maken, bereiken we 100 patiënten per seconde en dat willen we vooral duurzaam doen.”

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen: “Janssen Geel is de perfecte illustratie van de manier waarop de chemie- en farmasector in Vlaanderen wereldtop is op het vlak van productie. Enerzijds levert de chemie de cruciale bouwstenen voor geneesmiddelen en eindproducten in heel wat andere sectoren, zoals elektronica, transport, textiel of voeding. Dan moet je topkwaliteit leveren. Anderzijds beschikken we door de concentratie aan kennis en expertise over heel wat zogenaamde lead plants, zoals Janssen Geel, die toonaangevend zijn binnen hun internationale groep. Duurzaamheid, digitalisering, innovatie en doordacht omspringen met energie en materialen zijn dan ook sleutelbegrippen in onze industrie.”

Janssen Geel bouwt intussen verder aan de fabriek van de toekomst. De voorbije jaren vond in Geel de grootste investering ooit plaats van J&J in België, in totaal 130 miljoen euro, met de bouw van de nieuwe Chemical Development Pilot Plant (CDPP). Dit versterkt de strategische positie van de productiesite in de aanmaak van werkzame bestanddelen voor de lancering van nieuwe geneesmiddelen. Een voorbeeld van open innovatie voor meer duurzaamheid is ook de samenwerking met InOpSys, een start-up opgericht met de steun van speerpuntcluster Catalisti. Hierdoor worden complexe afvalstromen uit het productieproces optimaal gerecycleerd waarbij de zinkfracties gerecupereerd worden en als grondstof dienen voor zinkverwerker Nyrstar. Zo breng Janssen Geel de circulaire economie in de praktijk.